Kwaliteits-Controle-Bureau

Plantgezondheidsverordening: vanaf 14 december 2019 gelden nieuwe EU-regels

woensdag 13 november 2019

Nog een maand en dan vervangt de nieuwe Plantgezondheidsverordening de huidige Europese fytorichtlijn. De aanpassing van de huidige richtlijn is nodig om de EU beter te beschermen tegen bedreigingen op het gebied van plantgezondheid. De vernieuwde EU-regels geven de Europese lidstaten meer mogelijkheden om risico's te verminderen. Ook de traceerbaarheid van plantaardige producten in de handelsketen neemt toe, terwijl het vrije handelsverkeer en markttoegang binnen de EU behouden blijven.

De belangrijkste veranderingen voor handelsbedrijven
Alle handelaren in plantaardig materiaal krijgen te maken met de nieuwe regelgeving. Zorg dat u hierop voorbereid bent. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Verplichte registratie in een nationaal bedrijvenregister voor alle marktdeelnemers die handelen in plantaardig materiaal. Ieder bedrijf ontvangt bij registratie een uniek fytosanitair registratienummer;
  • Veranderingen in regelgeving rondom import in de EU;
  • Het verbeteren van de traceerbaarheid van álle planten door het uitbreiden van de plantenpaspoortplicht;
  • Veranderingen in regelgeving rondom export waaronder een nieuw format van het exportcertificaat en introductie van het pre-exportcertificaat in plaats van het Europees communicatiedocument.

Vragen en antwoorden op een rij
Heeft u bij uw voorbereidingen op de nieuwe EU-regels nog vragen? Het KCB heeft voor de bovenstaande veranderingen de belangrijke vragen en antwoorden op een rij gezet.

Meer nieuws