Kwaliteits-Controle-Bureau

Taken keuringsdiensten

In de plantaardige sector zijn vier keuringsdiensten actief, die zijn belast met publieke taken. Elke keuringsdienst voert zijn eigen pakket aan taken uit. Afhankelijk van de producten, die een bedrijf verhandelt, wordt het toegewezen aan een bepaalde keuringsdienst.

In onderstaand overzicht is te zien welke productgroepen bij welke keuringsdienst zijn ingedeeld.
 

Productgroepen Type materiaal Keuringsdienst
Akkerbouwgewassen landbouwzaaizaden NAK
Akkerbouwgewassen pootgoed & consumptieaardappelen NAK
Bloembollen   BKD
Bloemisterijgewassen teelmateriaal (zaden, stekken, etc.) Naktuinbouw
Bloemisterijgewassen eindproduct (snijbloemen, potplanten, etc.) KCB
Boomkwekerijgewassen inclusief vruchtbomen en vaste planten Naktuinbouw
Groentegewassen teelmateriaal (zaden, planten, plantui, etc.) Naktuinbouw
Groenten en Fruit consumptief materiaal (eindproduct) KCB
Overige producten   KCB

Uitzonderingen

Er bestaan echter uitzonderingen op de verdeling in bovenstaande tabel.
Bijvoorbeeld: op één inspectielocatie worden zowel consumptieaardappelen als groenten en fruit geïnspecteerd. Dan bepaalt de grootste omvang welke keuringsdienst wordt ingeschakeld. Als de hoeveelheid consumptieaardappelen het grootst is op de inspectielocatie, wordt de inspectielocatie aan de NAK toegewezen. Het KCB inspecteert als op de inspectielocatie overwegend groenten en fruit moeten worden geïnspecteerd.

De verdeling leidt ertoe dat per inspectielocatie één keuringsdienst de inspecties uitvoert, met dien verstande dat de fytosanitaire exportinspectie en het waarmerken van het fytosanitair certificaat door een NVWA-ambtenaar wordt uitgevoerd. Als een bedrijf meerdere inspectielocaties heeft, kan het voorkomen dat verschillende keuringsdiensten zijn toegewezen. 

Ook kan het zijn dat om redenen van efficiency wordt afgeweken van hetgeen in bovenstaande tabel staat. Dat is met name het geval als in een bepaald gebied de keuringsdienst, die volgens de tabel de inspecties moet uitvoeren, onvoldoende capaciteit heeft. Inspecties worden altijd uitgevoerd door gekwalificeerde inspecteurs.

Relevante Links