Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanvraag toestemming gebruik GLN en aanvraag koppelen GLN aan KCB-nummer

Het gebruik van het Global Location Number (GLN) ter identificatie van een verpakker/verzender (als vervanging van de NAW-gegevens of het KCB-nummer) is voor Nederlandse bedrijven toegestaan voor de uitzonderingen genoemd in Toelichting aanduidingsvoorschriften.

KCB-nummer
Het KCB geeft alleen toestemming voor gebruik van het GLN ter identificatie van de verpakker / verzender wanneer het GLN is gekoppeld aan het KCB-nummer van de betreffende verpakker/verzender. Een GLN kan vrij vlot en eenvoudig door het KCB aan uw KCB-nummer worden gekoppeld, indien uw bedrijf een KCB-registratie heeft.

Heeft u geen KCB-nummer?
Wanneer uw bedrijf nog geen KCB-nummer heeft, dan kan u zich hier registreren. Hier vraagt u gemakkelijk een KCB-nummer aan en tevens ontvangt u een fytosanitair registratienummer dat wordt uitgegeven door de NVWA. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw registratie. Aan de registratie zijn geen kosten verbonden.

KvK-nummer
Registratie bij het KCB gebeurt op basis van het KvK-vestigingsnummer van een bedrijf. Wanneer het KCB een GLN koppelt aan een KCB-nummers, vindt er een controle plaats of de gegevens van het KCB, de KvK en het GLN-register overeenkomen.

Global Location Number (GLN)
Alleen een geldig GLN kan worden gekoppeld aan een KCB-nummer. Het GLN is een geldig nummer wanneer het is opgenomen in het GS1-register (te raadplegen via https://gepir.gs1.org). Voor meer informatie over het GS1-register kunt u contact opnemen met Frugicom.

Wat moet u doen om een GLN als formele aanduiding te mogen gebruiken?

  1. Dien een aanvraag toestemming gebruik GLN en aanvraag koppelen GLN aan KCB-nummer in via MijnKCB.
  2. U heeft onderstaande gegevens nodig om een aanvraag in te kunnen dienen via MijnKCB.

GLN-nr*   KCB-nr.   Bedrijf    Straat**   Postcode**   Plaats**   KvK- nr.

*Het GLN moet zijn opgenomen in het GS1-Adres Code Boek of https:/gepir.gs1.org
**NAW-gegevens KvK register, KCB registratie en GLN registratie moeten overeenkomen.

Zodra u de aanvraag heeft gedaan, krijgt u meteen een bevestiging per mail met een link naar MijnKCB. De status van het verzoek kunt u terugvinden in MijnKCB onder ‘Mijn verzoeken’. Het KCB zal de aanvraag controleren waarna u zo spoedig mogelijk een goedkeuring ontvangt per mail voor het gebruik van het GLN met hierin de bepaalde ingangsdatum. Afhankelijk van de aanvraag kan dit tussen de een en vijf werkdagen duren. Hoe beter de kwaliteit van de aangeleverde gegevens, hoe sneller de koppeling is gemaakt.