Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn 16 mei 2024 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Eisen voor snijbloemen

Welke producten van EU-origine zijn fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig bij export naar het VK?
Op 29 augustus heeft het VK het definitieve Border Target Operating Model (TOM) gepresenteerd waarin de grenscontroles en eisen voor onder andere planten en plantaardige producten worden beschreven. Snijbloemen van Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus, Gypsophila en Solidago zijn in het TOM benoemd als ‘medium risico’ daarvoor is vanaf 31 januari 2024 een fytosanitair certificaat verplicht. Dit betekent dat het KCB vanaf deze datum deze vijf producten inspecteert. Overige snijbloemen en groenten en fruit vallen vooralsnog in de ‘lage risico categorie’. Hiervoor gelden per 31 januari 2024 geen aanvullende eisen of controles.

De fytosanitaire eisen van het VK worden opgenomen in de landeneis VK sierteelt op de website van de NVWA.

Inspectieplicht

Welke producten van EU-origine zijn inspectieplichtig bij export naar het VK?
Welke producten inspectieplichtig zijn bij export naar het VK zal worden vermeld in de landeneis VK sierteelt op de website van de NVWA.

Aanvragen certificaten en inspecties

Hoe vraag ik certificaten aan die ik nodig heb bij de export naar het VK?
Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL. U heeft hiervoor toegang tot e-CertNL nodig. Op een certificaat staat exact wat u exporteert. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen. Meer informatie over fytosanitaire certificaten vindt u hier.

Welk type inspectie is voor mijn bedrijf mogelijk?
We onderscheiden zendingsinspecties, voorraadinspecties en inspecties die vallen onder de erkenning Bedrijfscontrolesysteem VK. Een zendingsinspectie vindt plaats op een gereedstaande hoeveelheid producten die samen op één fytosanitair certificaat komt. Doorgaans wordt deze inspectie gepland net voor vertrek van de zending naar uw klant.

Bij voorraadinspecties wordt een grote hoeveelheid producten geïnspecteerd die over meerdere fytosanitaire certificaten wordt verdeeld. Dit type inspectie kan plaatsvinden voordat u zendingen gaat samenstellen (zelfs meerdere dagen van tevoren) of terwijl u producten over zendingen aan het verdelen bent. De ervaring leert dat er dan geen wachttijd ontstaat in uw logistiek en bovendien kunt u dan nog tijdig anticiperen op eventuele afkeuring van producten of op wijzigingen in klantbestellingen.

Om voorraadinspecties te kunnen aanvragen in e-CertNL heeft u een “Erkenning Voorraadregister” nodig.  Er gelden diverse voorwaarden, onder andere voor de traceerbaarheid van partijen. De ervaring leert dat in veel gevallen aanpassingen in de digitale bedrijfssystemen noodzakelijk zijn om deze traceerbaarheid te realiseren en dat dit enige tijd kost. Het is dus nodig om tijdig kennis te nemen van de voorwaarden en te beginnen met uw voorbereiding. Meer informatie over de erkenningsregeling leest u hier.

Naast reguliere inspecties en voorraadinspecties bestaat ook de mogelijkheid voor bedrijven om zelf controles uit te voeren door hiertoe speciaal opgeleide fytosanitaire-controlemedewerkers van uw eigen bedrijf of van gekoppelde bedrijven. U heeft daarvoor als bedrijf een erkenning Bedrijfscontrolesysteem VK nodig.

Het bedrijf dat de aanvragen in e-CertNL invoert, of laat invoeren en verantwoordelijk is voor de zending kan bij de NVWA een aanvraag erkenning Bedrijfscontrolesysteem indienen. Meer informatie over het indienen van de aanvraag en de erkenningsvoorwaarden vindt u hier op de website van de NVWA. Hier vindt u ook informatie over de opleiding tot bevoegd fytosanitaire-controlemedewerker.

Aan welke eisen moet een inspectielocatie voor exportinspecties voldoen?
Een exportinspectie kan alleen plaatsvinden op een correct gefaciliteerde inspectieplaats en als door de aanvrager van de inspectie aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden betreffen onder andere het aanleveren van de juiste informatie en documenten over de zending, en het verlenen van assistentie bij de inspectie.  De vereiste faciliteiten en de complete voorwaarden vindt u hier.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
U vindt hier de bedrijfstijden van het KCB.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel dat het KCB hanteert hier vinden.

Hoe lang duurt een exportinspectie?
Een inspectie duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten per zending. Heeft u voor meerdere zendingen certificaten aangevraagd, dan moet dus per zending/certificaat rekening houden met deze inspectieduur.

Kan ik een voorraad product laten inspecteren?
Ja dit kan. Lees hier meer over voorraadinspecties.

Hoe moet een zending klaar staan voor exportinspectie?
Exportinspectie vindt plaats per zending waarvoor een certificaat is aangevraagd. De producten in de zending moeten herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn van andere zendingen en het productieproces. Zendingen moeten identificeerbaar zijn en als eenheid bij elkaar blijven tot de controle is afgerond.

Zijn er kosten verbonden aan certificaten?
Ja. Aan het aanvragen van certificaten en het gebruik van e-CertNL. U vindt hier de tarieven..

Retourzendingen

Voor retourzendingen gelden aparte voorwaarden. De NVWA heeft hier voor u op een rij gezet aan welke voorwaarden een retourzending moet voldoen en hoe u die aanmeldt.

Overige zaken

Ik ben lijnrijder met bestemming VK, Waar moet ik bij Brexit rekening mee houden?
Het VK is een derde land en u bent daardoor exporteur. Het vrije verkeer en vervoer van goederen en diensten dat de Europese intern markt kenmerkt, komt te vervallen. Hierdoor heeft u mogelijk te maken met strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Ook heeft u te maken met controles. In de controleketen heeft u met verschillende partijen te maken. De belangrijkste stappen die u moet zetten, hebben wij hier voor u op een rij gezet. Houd bij uw voorbereidingen rekening met een doorlooptijd van enkele weken.

Ik lever boeketten aan het VK. Moet ik de samenstelling van boeketten vermelden op de factuur of leverbon?
Op een factuur of leverbon hoeft in principe geen specificatie van de samenstelling van de boeketten te staan. Dit mag uiteraard wel. Vanaf 31 januari 2024 eist het VK een fytosanitair certificaat voor de snijbloemen van Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus, Gypsophila en Solidago. Deze zijn in het TOM benoemd als ‘medium risico’.Een fytosanitair certificaat zal dan bij de zending moeten. Daarop moeten de botanische namen worden vermeld van de producten waaruit de boeketten bestaan.

Ik koop op de klok en weet niet wie de ontvanger in het VK gaat worden. Kan ik dan toch documenten aanvragen?I
Nee, dat kan niet. Er moet een ontvanger in het VK op het document staan.

Kan een Engels bedrijf dat rechtstreeks op de klok koopt zelf via e-CertNL fytosanitaire certificaten aanvragen?
Nee, dat is niet mogelijk. Op fytosanitaire certificaten moet als afzender/exporteur in vak 1 altijd een Nederlands bedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met een Nederlands adres staan. Het adres is een locatie in Nederland en mag geen postbusadres zijn.
Voor Engelse bedrijven zijn er twee opties:

  • Zij openen een vestiging in Nederland die geregistreerd wordt bij de Kamer van Koophandel. Het adres van deze vestiging kan dan op het fytosanitair certificaat. Bedrijven vragen op basis van het Nederlandse KvK nummer E-herkenning aan en kunnen vervolgens zelf certificaten aanvragen via e-CertNL.
  • Zij besteden het doen van exportaangifte uit aan een derde, zoals bijvoorbeeld een douane-agent, een aangever of een transporteur. Alleen deze derde heeft dan toegang tot e-CertNL nodig. In vak 1 van het fytosanitair certificaat komt dan het adres van deze derde, eventueel aangevuld met “in opdracht van ….” (of: by order of ….).

Welke eisen gelden er bij export naar het VK voor verpakkingshout (ISPM 15)?
Het VK stelt eisen aan verpakkingshout bij import uit de EU. Het verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) moet behandeld zijn tegen schadelijke organismen en gemarkeerd zijn volgens de internationale standaard ISPM 15.

Aantonen van de behandeling middels een verklaring of certificaat is niet mogelijk. Neem maatregelen als u voor export onbehandeld verpakkingshout gebruikt. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Ik heb ergens gehoord dat er maar 2% tot 3% van de medium risico keuringsplichtige snijbloemen gekeurd moeten worden, ik begrijp dat het nu 100% is, hoe kan dit?
Medium risicoproducten worden beperkt aan de grens van het VK gecontroleerd. Het VK hanteert de volgende percentages: 3% voor EU- import en 5% voor non-EU-import. Dit kan in specifieke gevallen nog wijzigen als gevolg van aanvullende risicomaatregelen. In Nederland worden 100% met medium risicoproducten gecontroleerd voordat zij geëxporteerd kunnen worden om de eisen van het VK te waarborgen.

Ik wil laag risico snijbloemen welke oorspronkelijk van buiten de EU komen, re-exporteren naar het VK, heb ik daarvoor een fytosanitair certificaat nodig?
Wanneer de snijbloemen in het vrije verkeer zijn gebracht binnen de EU is geen fytosanitair certificaat vereist. Echter wanneer de snijbloemen niet in het vrije verkeer zijn gebracht is wel een fytosanitair certificaat vereist.
 

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de eisen voor snijbloemen in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.