Kwaliteits-Controle-Bureau

Klacht indienen

Indien u van mening bent, dat het KCB u niet correct heeft behandeld, kunt u  een klacht indienen. Het KCB kent daarvoor een klachtenprocedure.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

U kunt een schriftelijke klacht indienen als u vindt, dat u niet correct bent behandeld. Het gaat hierbij om het handelen of het gedrag van medewerkers, bestuursleden of leiding van het KCB. De klacht dient zo snel mogelijk te worden ingediend. Het KCB is niet altijd verplicht uw klacht in behandeling te nemen, bijvoorbeeld indien uw klacht betrekking heeft op een besluit van het KCB, waar een bezwaar- of beroepsprocedure voor geldt. Hetzelfde geldt voor een klacht over een inspectiebeslissing van het KCB, waarvoor een herinspectie kan worden aangevraagd. 

Wat staat er in schriftelijke klacht?

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet de volgende informatie bevatten:

  • Naam, adres en woonplaats.
  • (Mobiele) telefoonnummer.
  • Handtekening.
  • Dagtekening.
  • Duidelijke omschrijving en motivering van de klacht.

Waar kunt u uw klacht indienen?

Stuur uw klacht naar het KCB, t.a.v. de directie, Postbus 420, 2700 AK te Zoetermeer (bij voorkeur aangetekend).

Behandeling van uw klacht

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het KCB een schriftelijke bevestiging. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk een besluit te nemen over uw klacht. Als de besluitvorming langere tijd vergt, wordt u daarover geïnformeerd. Als uw klacht niet voor behandeling in aanmerking komt, informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over.

Nationale ombudsman

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop het KCB uw klacht heeft behandeld, kunt u (kosteloos) de Nationale ombudsman inschakelen. De Nationale Ombudsman is een onpartijdig en onafhankelijk instituut, aangesteld door de Tweede Kamer, en bemoeit zich uitsluitend met problemen tussen u en de overheid. De Nationale ombudsman heeft een open oor voor klachten van burgers maar luistert net zo goed naar de overheid. Zo wordt aan beide partijen recht gedaan.

Om in aanmerking te komen voor behandeling door de Nationale ombudsman moet uw klacht voldoen aan een aantal voorwaarden, die u op de website van de Nationale Ombudsman (www.nationaleombudsman.nl) kunt vinden. Als u niet zeker weet of u met uw klacht terecht kunt bij de Nationale ombudsman kunt u ook bellen met 0800 33 55555.