Kwaliteits-Controle-Bureau

Afkeuringen

Als een product niet voldoet aan de EU-handelsnorm keurt de inspecteur de partij af en wordt een “Verklaring van niet Conformiteit” opgesteld. Het vervoeren, verplaatsen, verhandelen of vernietigen van een afgekeurde partij is slechts toegestaan, nadat de partij in overeenstemming is gebracht met de geldende EU-handelsnorm en nadat het KCB hiervoor toestemming heeft gegeven. Voor het verkrijgen van die toestemming is de marktdeelnemer verplicht de partij terug te melden aan het betreffende KCB rayonkantoor. Het KCB verricht een nacontrole om te zien of de afgekeurde partij in overeenstemming is gebracht met de handelsnorm. De controlekosten van de nacontrole worden doorberekend aan de marktdeelnemer waar de afkeuring heeft plaatsgevonden.

Als een door het KCB afgekeurde partij wordt vervoerd, verplaatst, verhandeld of vernietigd zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van het KCB is dat een overtreding van artikel 14 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007. Die overtreding kan het KCB aan het Tuchtgerecht KCB voorleggen.