Kwaliteits-Controle-Bureau

Bedrijfscontrolesysteem VK

Als gevolg van de Brexit moeten de volgende vijf ‘medium risk’ snijbloemen bij export naar het VK vanaf 31 januari 2024 zijn voorzien van een fytosanitair certificaat: Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus, Gypsophila en Solidago.

Dit betekent dat u al uw zendingen met deze producten moet aanmelden in e-CertNL zodat deze kunnen worden geïnspecteerd en voorzien van een fytosanitair certificaat. Deze extra handelingen hebben forse impact op de logistiek van exporterende bedrijven en leggen druk op de inspectiecapaciteit van het KCB. Om kosten en vertraging zo veel mogelijk te beperken is daarom het bedrijfscontrolesysteem ontwikkeld. Dit systeem geeft bedrijven de mogelijkheid om zelf controles uit te voeren door hiertoe speciaal opgeleide fytosanitaire-controlemedewerkers van uw eigen bedrijf of van gekoppelde bedrijven. U heeft daarvoor als bedrijf een erkenning bedrijfscontrolesysteem nodig.

Zelf zendingen controleren

Als erkenningshouder mag u in dit systeem zelf met eigen Bevoegd Fytosanitaire Controle Medewerkers (FCM) zendingen controleren van snijbloemen voor export naar het VK. Goedgekeurde zendingen kunt u invoeren in e-CertNL en door het KCB laten waarmerken. Ter controle zal het KCB steekproefsgewijs inspecties uitvoeren. Het KCB adviseert u om in voorbereiding op 31 januari 2024 deze erkenning nu al aan te vragen en/of het aanvraagproces af te maken.

Waar kan ik een aanvraag erkenning bedrijfscontrolesyteem VK indienen?

Het bedrijf dat de aanvragen in e-CertNL invoert, of laat invoeren en verantwoordelijk is voor de zending kan bij de NVWA een aanvraag erkenning Bedrijfscontrolesysteem indienen. Meer informatie over het indienen van de aanvraag en de erkenningsvoorwaarden vindt u hier op de website van de NVWA.

Servicelevel Bedrijfscontrolesysteem VK

Voor exportinspecties die onder het fytosanitaire Bedrijfscontrolesysteem VK vallen, geldt een afwijkend servicelevel. U vindt dit servicelevel hier.

Opleiding fytosanitaire-controlemedewerkers

De opleiding en het examen tot bevoegd fytosanitaire-controlemedewerker wordt in opdracht van de NVWA verzorgd door Naktuinbouw.  Meer informatie over deze opleiding en het aanmelden voor deze opleiding vindt u hier.

Geldigheid examen en opfristraining

Alle reeds geslaagde deelnemers in 2022 ontvangen een certificaat met uitgiftedatum 1 juli 2022. Het examen blijft twee jaar geldig. Daarbij rekent de NVWA  vanaf de datum waarop fytosanitaire certificaten voor snijbloemen richting het VK verplicht zijn. Dit is per 31 januari 2024.

Heeft u reeds een FCM-certificaat behaald in 2022 en wilt u deelnemen aan de opfristraining? Deze training gaat in januari 2024 van start.Aanmelden kan via opleidingen@naktuinbouw.nl. Meer informatie over de opfristraining vindt u hier.

Meer informatie

Eind januari 2022 zijn introductiebijeenkomsten over het Bedrijfscontrolesysteem georganiseerd. Bekijk hier de presentatie van de NVWA.

Deze pagina is op 30  januari 2024 bijgewerkt