Kwaliteits-Controle-Bureau

Toezicht groenten en fruit

Het KCB houdt, op basis van de Landbouwkwaliteitswet 2007, toezicht op het naleven van de EU-handelsnormen voor verse groenten en fruit. Deze handelsnormen bestaan uit kwaliteitseisen per product en aanduidingsvoorschriften.

Het KCB-toezicht geldt voor alle marktdeelnemers van verse groenten en fruit; van teeltbedrijven tot en met groothandelaren. Uitzondering is het toezicht bij distributiecentra en de detailhandel (supermarkten en winkels).  Dit valt onder de NVWA.

Om toezicht te houden op de EU-handelsnormen voor verse groenten en fruit heeft het KCB op basis van de EU-verordening 543/2011 een controlesystematiek ontwikkeld. Alle controles worden uitgevoerd op basis van risicoanalyse.

Het KCB verricht controles op zendingen en partijen groenten en fruit, namelijk:

  • Zendingscontroles bij import en export;
  • Handelscontroles op de interne EU-markt via structureel toezicht en algemeen toezicht.

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk?

Door Brexit gelden sinds 1 januari 2021 andere eisen gelden voor bedrijven die importeren van en exporteren naar het VK. Meer informatie over Brexit en hoe u zich hierop kunt voorbereiden vindt u hier.