Kwaliteits-Controle-Bureau

Toezicht Groente en Fruit

Het KCB houdt, op basis van de Landbouwkwaliteitswet 2007, toezicht op het naleven van de EU handelsnormen voor verse groenten en fruit. Het KCB toezicht geldt voor alle marktdeelnemers van verse groenten en fruit; van teeltbedrijven tot en met de groothandelaren, met uitzondering van de controles bij de distributiecentra en de detailhandel (supermarkten en winkels).  Dit toezicht valt onder de NVWA.

Om toezicht te houden op de EU handelsnormen voor verse groenten en fruit heeft het KCB op basis van de EU verordening 543/2011 een controlesystematiek ontwikkeld. Alle controles worden uitgevoerd op basis van risicoanalyse. Het KCB verricht controles op zendingen en partijen groenten en fruit, namelijk:

  • Zendingscontroles bij import en export
  • Handelscontroles op de interne markt via structureel toezicht en algemeen toezicht.