Kwaliteits-Controle-Bureau

Kwaliteit G&F – Dynamische Inspectiepercentages

De inspectiepercentages voor de kwaliteitscontrole bij import van groenten en fruit worden jaarlijks vastgesteld op basis van de inspectieresultaten van het voorgaande jaar. Dit gebeurt volgens een bepaalde systematiek en conform de risicoanalyse als vermeld in Verordening EU nr. 543/2011.

Voor 87 producten geldt een controleplicht. Indien het risico voor een bepaalde combinatie van product en land van herkomst als laag of juist hoog wordt beoordeeld, wordt het inspectiepercentage aangepast.

Als producten afkomstig zijn uit erkende 3e landen (conform Verordening EU nr. 543/2011) en de zending vergezeld gaat van een controlecertificaat, geldt een inspectiepercentage van 5%. Er geldt ook een gereduceerd inspectiepercentage van 5% voor import van groenten en fruit door bedrijven met een RIK erkenning.