Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit

Deze vragen zijn op 9 januari 2024 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Stappen voor nieuwe klanten KCB

Ik exporteer en/of importeer plantaardige producten naar het VK en ben een nieuwe klant van het KCB. Welke stappen moet ik zetten?
Als gevolg van de nieuwe handelsrelatie per 1 januari 2021 tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is het zakendoen met het VK drastisch gewijzigd. Exporteert u plantaardige producten naar het VK dan heeft u te maken met fytosanitaire en kwaliteitseisen van het VK en aangifteprocedures. Ook bij import van producten uit het VK in de EU geldt vaak een fytosanitaire certificaatplicht en aangifteplicht.

Sinds 1 januari 2021 is certificering van ‘hoog risico’ plantaardige goederen, zoals bomen en potplanten verplicht. En sinds 1 februari 2022 worden conform de EU-handelsnormen kwaliteitscontroles uitgevoerd op exportzendingen G&F naar het VK.

Op 29 augustus 2023 heeft het VK het defitieve Border Target Operating Model (TOM) gepresenteerd waarin de grenscontroles en eisen voor onder andere planten en plantaardige producten worden beschreven. Snijbloemen van Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus, Gypsophila en Solidago zijn in het TOM benoemd als ‘medium risico’ daarvoor is vanaf 31 januari een fytosanitair certificaat verplicht. Overige snijbloemen en groenten en fruit vallen vooralsnog in de ‘lage risico categorie’. Hiervoor gelden per 31 januari 2024 geen aanvullende eisen of controles.

Veel zaken kunt u digitaal afhandelen, maar daarvoor moet u bij een aantal instanties in de controleketen bekend zijn en is toegang tot diverse overheidssystemen noodzakelijk. De belangrijkste stappen hebben wij hier voor u op een rij gezet. Deze stappen kunt u gelijktijdig inzetten. De diverse stappen hebben een doorlooptijd van enkele weken. Van groot belang is, dat alle registraties (NVWA, e-CertNL en keuringsdienst) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren.