Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Producten non-EU-origine

Deze vragen zijn op 27 september 2023 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Eisen fytosanitair

Welke fytosanitaire eisen gelden er voor producten van non-EU-origine?
Bij export van producten van non-EU-origine naar het VK wordt onderscheid gemaakt tussen producten die wel en producten die niet in het vrije verkeer van de EU zijn gebracht.

Producten die niet in het vrije verkeer van de EU zijn gebracht, en dus in transito blijven, worden door het VK als producten van non-EU-origine beschouwd. Hiervoor gelden bij import in het VK de eisen voor import van non-EU-origine.

Producten die in de EU geïnspecteerd zijn en in het vrije verkeer van de EU gebracht zijn door inklaring bij de douane, worden door het VK als EU-producten beschouwd. Hiervoor gelden bij import in het VK dezelfde fytosanitaire eisen en certificaatplicht als voor producten van EU-origine.

De fytosanitaire eisen van het VK voor de verschillende categorieën zijn opgenomen in de landeneisen VK op de website van de NVWA.

Ik heb een importzending uit een derde land met daarbij een fytosanitair certificaat gericht aan het Verenigd Koninkrijk. Kan ik deze zending laten inspecteren in de EU?
Nee. Alleen zendingen met fytosanitaire certificaten gericht aan de EU kunnen in de EU geïnspecteerd en geïmporteerd worden. Zendingen met een fytosanitair certificaat gericht aan het VK moeten in het VK worden geïnspecteerd en geïmporteerd. Voor de EU zijn dit zogenoemde transitzendingen.

Ik heb producten van non-EU-origine voor export naar het VK. Het product is geïnspecteerd in de EU en staat in douane-entrepot. Welke eisen gelden er?
Producten die niet in het vrije verkeer van de EU zijn gebracht worden door het VK als producten van non-EU-origine beschouwd. Hiervoor gelden bij import in het VK de eisen voor import van non-EU-origine.

Voor die producten waarvoor het VK een fytosanitair certificaat eist, kunt u een exportcertificaat aanvragen via e-CertNL. In het geval dat u een re-export fytosanitair certificaat (model 20) wilt, kunt u in e-CertNL gebruik maken van het exporteiskenmerk TRANSITO. Meer informatie vindt u hier.

Ik voer in transito groenten, fruit en/of snijbloemen van non-EU-origine door naar het VK. Geldt daarbij voor de fytosanitaire certificaatplicht ook een overgangstermijn tot eind 2023?
Voor veel producten van non-EU-origine gold voor 1 januari 2021 al certificaatplicht in het VK en deze plicht is niet gewijzigd. Er geldt dus géén overgangsperiode tot eind 2023 voor met name groenten, fruit en snijbloemen. Het VK heeft een aantal groenten en fruit uitgezonderd van fytosanitaire certificaatplicht.

Ik importeer producten voor opplant/potplanten van non-EU-origine die ik later exporteer naar het VK. Kan ik daar een fytosanitair certificaat voor aanvragen?
Ja. Maar het VK stelt soms strengere eisen in vergelijking met de EU. Als de extra vereiste bijschrijvingen voor het VK niet vermeld staan op het import fytosanitair certificaat dan kan geen export fytosanitair certificaat voor het VK worden afgegeven. Zorg er derhalve voor dat het op het import certificaat de vereiste bijschrijvingen voor het VK al vermeld worden.
 

Eisen kwaliteit

Welke kwaliteitseisen gelden er voor groenten en fruit van non-EU-origine die in transito worden doorgevoerd naar het VK?
Groenten en fruit van non-EU-origine die in transito blijven, hoeven niet te voldoen aan de EU-handelsnormen en aanduidingsvoorschriften.

Geldt voor groenten en fruit van non-EU-origine die in transito naar het VK worden doorgevoerd de aangifteplicht voor de kwaliteitscontrole groenten en fruit?
Nee. Groenten en fruit van non-EU-origine die in transito blijven, hoeven niet te voldoen aan de EU-handelsnormen en aanduidingsvoorschriften, en hoeven derhalve niet te worden aangegeven in eCertNL. Er hoeft geen kwaliteitscontrole plaats te vinden en u heeft geen normcontrolecertificaat nodig voor uitklaring bij de douane.

Aanvragen certificaten en inspecties

Hoe vraag ik certificaten aan die ik nodig heb bij de export naar het VK?
Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL. U heeft hiervoor toegang tot e-CertNL nodig. Op een certificaat staat exact wat u exporteert. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen.

Aan welke eisen moet een inspectielocatie voor exportinspecties voldoen?
Een exportinspectie kan alleen plaatsvinden op een correct gefaciliteerde inspectieplaats en als door de aanvrager van de inspectie aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden betreffen onder andere het aanleveren van de juiste informatie en documenten over de zending, en het verlenen van assistentie bij de inspectie.  De vereiste faciliteiten en de complete voorwaarden vindt u hier.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
U vindt hier de bedrijfstijden van het KCB.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel dat het KCB hanteert hier vinden.

Hoe lang duurt een exportinspectie?
Een inspectie duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten per zending. Heeft u voor meerdere zendingen certificaten aangevraagd, dan moet dus per zending/certificaat rekening houden met deze inspectieduur.

Hoe moet een zending klaar staan voor exportinspectie?
Exportinspectie vindt plaats per zending waarvoor een certificaat is aangevraagd. De producten in de zending moeten herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn van andere zendingen en het productieproces. Zendingen moeten identificeerbaar zijn en als eenheid bij elkaar blijven tot de controle is afgerond.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de export van producten van non-EU-origine in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.