Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanvraag erkenning vervangen plantenpaspoorten

Deze pagina is op 11 december 2023 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Binnen de EU geldt de plantenpaspoortplicht voor àlle voor opplant bestemde planten en ook citrusproducten met blad. Deze EU-regelgeving draagt bij aan een verbeterde traceerbaarheid van plantaardige producten in de handelsketen. Dat betekent dat ook alle 'consumptieve' potplanten, kruiden op pot, perkplanten en kuipplanten een plantenpaspoort moeten hebben. Er gelden voor teelt én handel eenduidige regels over hoe dit plantenpaspoort eruit moet zien.

Bedrijven moeten het plantenpaspoort als fysiek document aanbrengen per handelseenheid. Dat betekent dat één zending van gelijke plantenpaspoortplichtige materialen die naar dezelfde afnemer gaat (bijvoorbeeld een doos, bundel, rek, kar of vrachtwagen) voorzien moet zijn van (tenminste) één plantenpaspoort. Wanneer u een zending met één plantenpaspoort na ontvangst wilt splitsen in meerdere deelzendingen, dan dient het plantenpaspoort te worden vervangen in meerdere nieuwe plantenpaspoorten, één plantenpaspoort per deelzending. Dit zult u als bedrijf zelf moeten doen. Om als handelsbedrijf zelf plantenpaspoorten te mogen vervangen, moet u door het KCB erkend zijn.

Wat is een erkenning vervangen plantenpaspoorten?

Een erkenning vervangen plantenpaspoorten is een erkenning die u ontvangt van het KCB om zelf plantenpaspoorten te mogen vervangen. Bijvoorbeeld als u een bestaande eenheid product wilt splitsen in meerdere delen. U dient dan vervangende plantenpaspoorten aan te brengen op de te onderscheiden delen. Let op: aan de erkenning zijn voorwaarden verbonden. Het plantenpaspoort dat u gaat gebruiken moet voldoen aan de uiterlijke en inhoudelijke eisen van uitvoeringsverordening 2017/2313/EU en moet vooraf door het KCB worden goedgekeurd.

Vraag hier uw erkenning aan

  • Ga naar MijnKCB. Hier kunt hier uw aanvraag erkenning vervangen plantenpaspoorten indienen.
  • Zorg dat u de door u de te gebruiken lay-outs van plantenpaspoorten ter goedkeuring upload.
  • Lees voor verzending van uw aanvraag het Reglement erkenning vervangen plantenpaspoorten.
  • Uw erkenning is definitief zodra u schriftelijk goedkeuring van het KCB heeft ontvangen. U ontvangt binnen een werkweek bericht.

NB: Om een erkenning vervangen plantenpaspoorten aan te kunnen vragen, dient u ingeschreven te staan bij het KCB en over een fytosanitair registratienummer te beschikken. Staat u nog niet ingeschreven bij het KCB? U kunt zich hier registreren.

Informatie op het plantenpaspoort

Wanneer u zelf plantenpaspoorten vervangt, vermeld u de volgende informatie op het plantenpaspoort:

  • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
  • in de rechterbovenhoek: het woord Plant Passport
  • 'A' hierachter staat de botanische naam van het product vermeld
  • 'B' hierachter staat uw fytosanitair registratienummer. Deze bestaat uit: ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
  • 'C' hierachter staat een traceerbaarheidscode
  • 'D' hierachter staat de ISO-code van het land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is

Lay-out plantenpaspoort

De vorm en grootte mogen afwijken, u kunt dus zelf kiezen voor lettertype en grootte. Wat verder van belang is: de informatie moet zichtbaar zijn, met blote oog leesbaar, geplaatst in rechthoekige of vierkante vorm en gescheiden van andere aanduidingen en afbeeldingen. De onderdelen met letters A, B, C en D moeten herkenbaar zijn.

Hieronder een voorbeeld: de vorm, de grootte en het lettertype mogen afwijken.


Administratie

In uw administratie zorgt u ervoor dat de partij die u voorziet van uw plantenpaspoort, te traceren is naar het plantenpaspoort dat op het product aanwezig was bij ontvangst. U administreert zowel de plantenpaspoortgegevens A, B, C en D van het oude als van het nieuwe plantenpaspoort, en zorgt dat er een koppeling bestaat tussen beide plantenpaspoorten. Daarnaast administreert u de leveringsinformatie van leverancier van de partij en de leveringsinformatie van de afnemer van de partij. De administratie is inzichtelijk en doorzoekbaar.

Onderdeel van de erkenning is een administratieve controle. Hiervoor zal het KCB uw bedrijf jaarlijks bezoeken.

Kosten

Voor de aanvraag van een erkenning vervangen plantenpaspoorten (beoordeling) brengt het KCB u éénmalig het bijbehorende tarief in rekening.

Vervolgens zijn er kosten verbonden aan de jaarlijkse administratieve controle. Kijk hier voor de tarieven.

Vragen

Heeft nog vragen over de erkenning vervangen plantenpaspoorten? Stuur dan een bericht naar plantgezondheid@kcb.nl.