Kwaliteits-Controle-Bureau

Fytosanitaire inspecties


Plantaardige producten die worden geïmporteerd in de Europese Unie (EU) moeten voldoen aan de eisen van de EU. Om dit te controleren, voert het KCB fytosanitaire inspecties uit volgens de regels van de NVWA. De NVWA houdt zich daarbij aan de fytosanitaire eisen van de EU. De NVWA houdt deze fytosanitaire eisen bij, waaronder de lijst met inspectieplichtige producten, de lijst met Quarantaine organismen en de invoerverboden.

Voordat een zending kan worden ingeklaard bij de douane, dient te zijn vastgesteld of de zending aan de fytosanitaire eisen voldoet. Het KCB inspecteert zendingen van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten, en diverse producten (plantaardige producten die niet onder een specifieke sector vallen).

Inspectielocaties

In Nederland is een importinspectie alleen mogelijk op een door de NVWA erkende inspectielocatie. Bedrijven die gebruik maken van een Warehouse Management Systeem (WMS) kunnen onder bepaalde voorwaarden dit systeem als onderdeel van de inspectielocatie laten erkennen. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op de website van de NVWA.   

Inspectieplichtige producten moeten worden geïnspecteerd aan de buitengrens van de EU voordat ze kunnen worden ingevoerd. Aangezien niet alle inspectielocaties zich aan de buitengrens bevinden, is het mogelijk een inspectie te ‘verleggen’ naar een erkende inspectielocatie binnen of buiten Nederland. Zie voor meer informatie over verleggingen de website van de NVWA.

Vrijgave

Als de zending aan alle fytosanitaire eisen voldoet volgt vrijgave van de zending. De importeur ontvangt dan een vrijgavebewijs (een zogenaamde P2-code) waarmee de zending bij de douane kan worden ingeklaard. Wanneer niet aan de fytosanitaire eisen wordt voldaan, volgt een vastlegging. De importeur is verplicht het product op te slaan in de Q-ruimte tot nadere informatie van de NVWA of het KCB.