Kwaliteits-Controle-Bureau

Kwaliteitsinspecties

Groenten en fruit die worden geëxporteerd naar landen buiten de Europese Unie (EU) moeten voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften van de EU. De eisen zijn opgenomen in de EU Verordening 543/2011 en EU Verordening 1333/2011 (per 1-1-2025 EU Verordening 2023/2429 en EU Verordening 2023/2430).

Om te controleren of de te exporteren groenten en fruit aan de EU-voorschriften voldoen, voert het KCB inspecties uit. In totaal zijn 87 producten controleplichtig voor kwaliteit bij export. Deze producten moeten worden aangegeven via e-CertNL.

De relevante wetgeving m.b.t. handelsnormen vindt u op de pagina: handelsnormen (de rechter kolom RELEVANTE LINKS) op deze pagina vindt u tevens de lijst met de aangifteplichtige G&F bij Import en Export (de rechter kolom FORMULIEREN & DOCUMENTEN)

Handelsnormen

Voor elf producten geldt een specifieke handelsnorm:  aardbeien, appelen, citrusvruchten, kiwi, paprika, peren, perziken & nectarines, sla & (krul)andijvie, tafeldruiven, tomaat en groene bananen. Voor alle overige verse groenten en fruit geldt een algemene handelsnorm. Het KCB heeft voor verschillende producten interpretaties van de handelsnormen opgesteld om de eisen van de betreffende handelsnorm te verduidelijken. Deze staan in de tabel handelsnormen en interpretaties

Vrijgave

Wanneer het product aan de handelsnormen voldoet en – indien aanwezig – ook aan de fytosanitaire eisen van het land van bestemming, volgt waarmerking van het normcontrolecertificaat en – indien van toepassing – van het fytosanitair certificaat.

Afkeuring

Indien het product niet aan de handelsnormen voldoet, volgt een afkeuring. Een zending wordt pas vrijgegeven voor export naar een land buiten de EU of voor het vrije handelsverkeer binnen de EU, wanneer een correctie heeft plaatsgevonden en de partij conform de handelsnormen gemaakt is.