Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanduidingen

In de Europese handelsnormen (EU-Verordeningen 543/2011 en 1333/2011) zijn aanduidingsverplichtingen vastgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen producten met een specifieke handelsnorm en producten die vallen onder de algemene handelsnorm. Een aanduiding moet, afhankelijk van het product en type verpakking, verschillende elementen bevatten, zoals land van oorsprong, klasse, sortering, etc. Ook op begeleidende documenten bij zendingen groenten en fruit moeten bepaalde elementen worden vermeld.

LET OP: PER 1 JANURI 2025 GELDEN DE NIEUWE EU HANDELSNORMEN in de nieuwe verordeningen (EU-Verordeningen 2023/2429 en 2023/2430) meer infoirmatie staat op de pagina Handelsnormen.

Wanneer aanduidingen en/of begeleidende documenten niet aan de wettelijke verplichtingen en de voorwaarden voldoen kan dit leiden tot afkeuringen en/of het blokkeren van zendingen groenten en fruit.

Het KCB maakt een vertaalslag van de wettelijke voorschriften naar praktische informatie voor bedrijven. Het KCB heeft de structuur van haar interpretatie aanduidingsvoorschriften grondig herzien.

Er zijn drie nieuwe documenten opgesteld:

Samen vervangen zij het document interpretatie-aanduidingsvoorschriften-versie 009. De wijzigingen in de EU-handelsnormen per EU-Verordening 428/2019 zijn hierin verwerkt.

Heeft u na het lezen van de documenten nog vragen? Of wilt u aanduidingen en/of begeleidende documenten laten checken, neem dan contact op met het KCB, afdeling Product- & Controlezaken (mail of 088-3088200).