Kwaliteits-Controle-Bureau

Tarieven

Voor het uitvoeren van inspecties, controles en overige werkzaamheden berekent het KCB kostendekkende tarieven. De tarieven worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld en vervolgens door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd. Een aantal tarieven wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Bekijk hier de actuele tarieven.