Kwaliteits-Controle-Bureau

Erkenningsregeling export Vruchtgroenten

Er zijn erkenningsregelingen (zie formulieren en documenten) voor:

  • Paprika/peper USA
  • Vruchtgroenten Japan
  • Paprika China
  • Tomaat USA
  • Tomaat Canada

Aanmelden voor de erkenningsregelingen Paprika/peper USA, Vruchtgroenten Japan, Paprika China, Tomaat USA en Tomaat Canada kan via één aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier (Excel) vindt u hier. Aanmelden kan het gehele jaar voor alle bestemmingen behalve China. Aanmeldingen voor China moeten bij het KCB worden ingediend in het jaar voordat de export plaats gaat vinden.

Met het indienen van het aanmeldformulier verklaart de indiener kennis te hebben genomen van de bijbehorende erkenningsregeling(en) zoals hier vermeld.

Volledig ingevulde aanmeldformulieren kunnen worden ingediend door deze te mailen naar: p&c@kcb.nl t.a.v. aanmelding vruchtgroenten verre bestemmingen.

Afmeldingen worden door de aanvrager (bedrijf dat het aanmeldformulier heeft ingediend bij KCB) via het bovenstaande mailadres doorgeven volgens de voorwaarden/procedure zoals aangegeven in de erkenningsregeling.

Voor meer informatie: raadpleeg de erkenningsregelingen en onderstaande vraag en antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de afdeling P&C via p&c@kcb.nl.

Vraag en antwoorden Erkenningsregelingen export Vruchtgroenten

Wie kan een aanvraag voor deelname aan een erkenningsregeling indienen?
Een Nederlands bedrijf kan de erkenning voor zichzelf of voor een of meerdere teelt- en/of verpakkingslocatie(s) aanvragen. De aanvrager kan bijvoorbeeld een exporteur, een telersvereniging, een sorteer- en pakstation of een teler zijn.

Welke bedrijven kunnen deelnemen aan de erkenningsregeling?
Een Nederlandse teeltlocatie en/of een Nederlands sorteer- en pakstation kan deelnemen en de erkenning verkrijgen. Let op: Er zijn erkenningsregelingen die alleen van toepassing zijn op teeltlocaties. Raadpleeg de betreffende erkenningsregeling om na te gaan waarvoor deze van toepassing is.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?
De voorwaarden voor deelname variëren per product/landcombinatie. Raadpleeg de erkenningsregeling welke voorwaarden voor de door u gewenst erkenning van toepassing zijn.

Vanaf wanneer is aanmelden mogelijk?
Aanmelden is mogelijk vanaf 1 januari van het betreffende jaar en is doorlopend mogelijk. Let op: voor de erkenningsregeling paprika China geldt dat de aanmelding binnen moet zijn in het jaar voordat de export plaats gaat vinden.

Tot wanneer loopt de erkenning?
De erkenning vervalt een week na de door de aanvrager aangegeven einddatum. Deze week vertraging wordt aangehouden in verband met eventuele voorraden. Wanneer er geen einddatum wordt doorgegeven, vervalt de erkenning automatisch op 31 december van het betreffende jaar. Deelnemende teeltbedrijven waarvan de export doorloopt in de wintermaanden (bijvoorbeeld vruchtgroenten Japan), moeten door de aanvrager in december aangemeld worden voor het nieuwe kalenderjaar.

Welke controles voert het KCB uit?
De controles die het KCB in het kader van de erkenningsregeling uitvoert, variëren per product/landcombinatie. Raadpleeg de erkenningsregeling om na te gaan welke werkzaamheden het KCB voor de door u gewenst erkenning zal uitvoeren.

Wat kost deelname aan de erkenningsregeling?
De kosten voor deelname variëren per product/landcombinatie. Raadpleeg de erkenningsregeling welke kosten voor de door u gewenst erkenning van toepassing zijn.

Ik wil meerdere bedrijven aanmelden, kan dat?
Ja. Op het aanmeldformulier kunt u meerdere bedrijven aanmelden. Het bedrijf dat staat vermeld in het vak aanvrager, is het bedrijf dat de factuur voor de deelname van de aangemelde bedrijven zal ontvangen.

Ik wil mijn bedrijf/bedrijven voor meerdere bestemmingen aanmelden, kan dat?
Ja. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven aan welke erkenningsregelingen u deel wilt nemen. Bij deelname aan meerdere erkenningsregelingen zal éénmalig het aanmeldtarief in rekening worden gebracht.

Wanneer is het aangemelde bedrijf erkend?
Het moment waarop het deelnemende bedrijf de erkenning ontvangt, verschilt per product/landcombinatie. Raadpleeg de erkenningsregeling wanneer de door u gewenste erkenning wordt toegekend.

Kan ik zien welke bedrijven erkend zijn?
Dit verschilt per erkenningsregeling. Openbare lijsten zijn te vinden op de website van de NVWA Voor de overige erkenningsregelingen zijn deze alleen in te zien door de NVWA en de betreffende keuringsdiensten.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de afdeling P&C via p&c@kcb.nl.