Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Plantgezondheid (Pre-)export

Deze vragen zijn voor het laatst bijgewerkt op 16 december 2019.

Een nieuw format voor het (re-)exportcertificaat. Wat betekent dit?
Per 1 december 2019 is een nieuw format in gebruik. Dit geldt voor alle modellen. De oude certificaten mogen sinds 30 november 2019 niet meer worden gebruikt.

Wat is een pre-exportcertificaat?
Met het pre-exportcertificaat (ook wel Model 11) wisselen EU-lidstaten onderling fytosanitaire informatie uit zodat een exportcertificaat afgegeven kan worden. De lidstaat waar de planten geteeld zijn geeft informatie aan de lidstaat die het materiaal exporteert. Dit pre-exportcertificaat vervangt het huidige EU-communicatiedocument.

Hoe kan ik een pre-exportcertificaat aanvragen?
Het aanvragen van een pre-exportcertificaat zal via e-CertNL gaan verlopen, vergelijkbaar met de procedure voor het aanvragen van (re-)exportcertificaten. Op dit moment is dit nog niet operationeel. Het pre-exportcertificaat wordt begin 2020 door de NVWA geïmplementeerd. Tot nader order mag daarom het EU-communicatie document nog gebruikt worden als bewijs dat aan de eisen is voldaan t.b.v. export certificering.

Wanneer de procedure via e-CertNL in werking treedt, zal het huidige EU-communicatiedocument en de aanvraagprocedure daarvan via de KCB-rayonkantoren komen te vervallen.

Ik moet pre-exportcertificaten gaan aanvragen via e-CertNL. Hoe krijg ik toegang tot e-CertNL?
Voor het online aanvragen van een pre-exportcertificaat via e-CertNL moet u toegang krijgen tot e-CertNL via Mijn RVO. U dient zich te registreren bij RVO als relatie.

U heeft eHerkenning nodig om certificaten aan te kunnen vragen via het e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. U heeft een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.