Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Plantgezondheid (Pre-)export

Deze vragen zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2019.

Een nieuw format voor het (re-)exportcertificaat. Wat betekent dit?
Het huidige format wordt vervangen door een nieuw format. Dit geldt voor alle modellen. Blanco certificaten met het huidige format moeten worden omgewisseld voor blanco certificaten in het nieuwe format. Dit is een grote logistieke operatie. Zowel bij bedrijven als keuringsdiensten liggen voorraden. Ter overbrugging naar de ingangsdatum zal een bepaalde voorraad van het huidige format moeten worden aangehouden.
De ingangsdatum voor het gebruik van de nieuwe certificaten staat nog niet vast. Coördinatie en implementatie liggen bij de NVWA. Zodra er meer duidelijkheid is over de ingangsdatum en de procedures zullen wij u hierover ook via deze website informeren.

Wat is een pre-exportcertificaat?
Met het pre-exportcertificaat (ook wel Model 11) wisselen EU-lidstaten onderling fytosanitaire informatie uit zodat een exportcertificaat afgegeven kan worden. De lidstaat waar de planten geteeld zijn geeft informatie aan de lidstaat die het materiaal exporteert.

Hoe kan ik een pre-exportcertificaat aanvragen?
Het aanvragen van een pre-exportcertificaat zal via e-CertNL gaan verlopen, vergelijkbaar met de procedure voor het aanvragen van (re-)exportcertificaten. Op dit moment is dit nog niet operationeel. Streefdatum is 15 december 2019. De verdere implementatie is in handen van de NVWA.

Wanneer de procedure via e-CertNL in werking treedt, zal het huidige EU-communicatiedocument en de aanvraagprocedure daarvan via de KCB-rayonkantoren komen te vervallen.

Ik moet pre-exportcertificaten gaan aanvragen via e-CertNL. Hoe krijg ik toegang tot e-CertNL?
Voor het online aanvragen van een pre-exportcertificaat via e-CertNL moet u toegang krijgen tot e-CertNL via Mijn RVO. U dient zich te registreren bij RVO als relatie. [link: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/agrarische-administratie-en-registratie/uw-registratie-bij-rvonl]

U heeft eHerkenning nodig om certificaten aan te kunnen vragen via het e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. U heeft een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.