Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn op 19 juni 2023 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Export overige vragen

Is voor de export van Bemisia waardplanten naar het VK het plantenpaspoort PZ BEMITA van toepassing?
Voor pot- en kamerplanten van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander is bij export naar het VK geen plantenpaspoort PZ BEMITA nodig. Wel zijn een exportinspectie en een fytosanitair certificaat vereist.

Echter, voor teeltmateriaal van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander stelt het VK als eis dat de plaats van productie elke drie weken vrij moet zijn bevonden van Bemisia. Dit houdt in dat voor teeltmateriaal van deze producten aan de eisen van het plantenpaspoort PZ BEMITA moet worden voldaan. Zie ook register beschermde gebieden eisen en coderingen.  Daarnaast zal er altijd een exportinspectie moeten plaatsvinden. Voor teeltmateriaal uit andere EU-lidstaten geldt dat middels een pre-exportcertificaat uit die EU-lidstaat moet worden aangetoond dat het product aan de eisen voldoet.

Ik exporteer naar de Kanaaleilanden, is dat ook veranderd na Brexit?
Ja, de Kanaaleilanden (waaronder Guernsey en Jersey) zijn na Brexit ook een derde land geworden. Deze eilanden zijn (net als het eiland Man) geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk maar vallen wel onder de Britse kroon. De eisen zijn hetzelfde als die voor het VK. Deze eisen zijn inmiddels in de landeneisen verwerkt.

Ik exporteer naar Noord-Ierland, is dat ook veranderd na de Brexit?
Nee. Fytosanitair en qua EU-handelsnormen groenten en fruit zijn er geen veranderingen. Noord-Ierland maakt wel onderdeel uit van het Verenigd Koninkrijk maar heeft daarin een uitzonderingspositie omdat de grens naar de Republiek Ierland openblijft. Noord-Ierland blijft onderdeel uitmaken van de EU. Voor export naar Noord-Ierland is daarom geen fytosanitair certificaat en/of normcontrolecertificaat nodig. Dit geldt alleen voor rechtstreekse zendingen en voor zendingen door het Verenigd Koninkrijk onder douane verband.

Ik stuur goederen naar het VK en Ierland in één vrachtwagen, hoe moet dat na Brexit?
Zendingen voor het Verenigd Koninkrijk zijn na 1 januari 2021, exportzendingen. Zendingen voor Ierland niet, die blijven in de EU. Bij transport via het Verenigd Koninkrijk moet het gedeelte dat bestemd is voor Ierland in transito blijven. Het is daarom van belang dat vóór vertrek voor iedere zending duidelijk is wat de bestemming is.

Ik maak als exporteur gebruik van groupage transport. Waar moet ik bij Brexit rekening mee houden?
Bij groupage transport gaan verschillende producten uit verschillende sectoren gezamenlijk in een vrachtwagen naar het VK. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een combinatie van eieren en snijbloemen. Voor de verschillende producten kunnen door Brexit heel verschillende eisen en formaliteiten van toepassing worden. Als u gebruik maakt van groupage transport, dan is het belangrijk goede afspraken te maken met uw vervoerder om vertraging van zendingen te voorkomen.

Ik ben groupage-vervoerder en vervoer producten naar het VK waarvoor eisen gelden die worden gecontroleerd door een andere keuringsdienst dan het KCB, zoals bijvoorbeeld jonge planten (aardbeien-, prei-, aspergeplanten) of bloembollen. Hoe verkrijg ik een fytosanitair certificaat voor deze producten?
De plantaardige keuringsdiensten werken nauw samen op dit punt. Het basisprincipe dat gehanteerd wordt is “inspectie aan de bron”, om eventueel logistiek oponthoud in de keten (en in de haven) zoveel mogelijk te voorkomen. Dit houdt in dat de jonge planten op de kwekerijen gekeurd worden door Naktuinbouw, en de bloembollen bij de kwekers door de BKD. De inspectieresultaten moeten vervolgens tussen de betreffende keuringsdienst en het KCB uitgewisseld worden, zodat het KCB uiteindelijk bij de groupage-vervoerder het fytosanitair certificaat kan waarmerken. De groupage-vervoerder kan een zending die in z’n geheel gekeurd is bij de kweker, nog verdelen over verschillende vrachtwagens. En daarmee dus ook over verschillende fytosanitaire certificaten.

Een tweede basisprincipe is dat bij één loslocatie in het VK één fytosanitair certificaat volstaat. Wordt een vrachtwagen echter in delen gelost op meerdere loslocaties, dan is per loslocatie een fytosanitair certificaat nodig.

Heeft u als groupage-vervoerder met deze situatie te maken? Dan adviseren wij u een mail te sturen naar brexit@kcb.nl en daarin te vermelden om welke producten het gaat en van welke kwekerijen (NAW-gegevens) dit afkomstig is.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.