Kwaliteits-Controle-Bureau

Plantgezondheidsverordening: gevolgen voor export

Onder de Plantgezondheidsverordening is het format voor het exportcertificaat gewijzigd en is een pre-exportcertificaat geïntroduceerd.

De Plantgezondheidsverordening kent 3 typen fytosanitaire certificaten voor export:

  1. Exportcertificaat (uitvoer van planten en plantmateriaal)
  2. Re-exportcertificaat (wederuitvoer van planten en plantmateriaal)
  3. Pre-exportcertificaat

Het exportcertificaat en het re-exportcertificaat bestonden al. Met de Plantgezondheidsverordening zijn enkele kleine wijzigingen in het format doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld het EU-logo toegevoegd.

Het pre-exportcertificaat dat de Europese Commissie heeft ingevoerd, is de opvolger van het zogenaamde 'EU-communicatiedocument'. De lidstaten wisselen met dit certificaat fytosanitaire informatie uit zodat een exportcertificaat afgegeven kan worden. De lidstaat waar de planten geteeld zijn, geeft informatie aan de lidstaat die het materiaal exporteert.