Kwaliteits-Controle-Bureau

Algemeen toezicht

Het algemeen toezicht is erop gericht controles uit te voeren op het moment dat zich plotseling kwaliteitsproblemen voordoen bij bepaalde soorten groenten of fruit. In een dergelijk geval verricht het KCB één of meerdere gerichte controles. Deze controles zijn bedoeld om effectief op te kunnen treden. Bedrijven worden gewezen op de kwaliteitsproblemen van het product. Producten die niet aan de handelsnorm voldoen, worden van de markt geweerd.

Ook kan het KCB gerichte controles uitvoeren bij signalen over een onjuiste vermelding van het land van oorsprong op de verpakking, ook wel "omkatten" genoemd.