Kwaliteits-Controle-Bureau

Plantgezondheidsverordening: veranderingen bij export

Onder de nieuwe Plantgezondheidsverordening komt er een nieuw format voor het exportcertificaat en wordt een pre-exportcertificaat geïntroduceerd.
De Plantgezondheidsverordening kent 3 typen fytosanitaire exportcertificaten voor export:

  1. Exportcertificaat (uitvoer van planten en plantmateriaal)
  2. Re-exportcertificaat (wederuitvoer van planten en plantmateriaal)
  3. Pre-exportcertificaat

Het exportcertificaat en het re-exportcertificaat bestaan al onder de huidige wetgeving. Door de nieuwe verordening komen er alleen enkele kleine wijzigingen in het format. Zo wordt bijvoorbeeld het EU-logo toegevoegd.

Nieuw is het pre-exportcertificaat dat de Europese Commissie invoert als opvolger van het zogenaamde 'EU-communicatiedocument'. De lidstaten wisselen met dit certificaat fytosanitaire informatie uit zodat een exportcertificaat afgegeven kan worden. De lidstaat waar de planten geteeld zijn, geeft informatie aan de lidstaat die het materiaal exporteert. Het pre-exportcertificaat wordt begin 2020 door de NVWA geïmplementeerd. Tot nader order mag daarom het EU-communicatie document nog gebruikt worden als bewijs dat aan de eisen is voldaan t.b.v. export certificering.