Kwaliteits-Controle-Bureau

Reglement Interne Kwaliteitscontrole

Het KCB kent een erkenningsregeling voor marktdeelnemers die een eigen kwaliteitscontrolesysteem hebben: het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Deze erkenningsregeling is sinds 2005 in werking. Marktdeelnemers met goede controleresultaten over de voorgaande 6 maanden en een zorgsysteem voor de kwaliteit van groenten en fruit dat voldoet aan de KCB-kwaliteitscode, komen in aanmerking voor deelname aan het RIK.

Tijdens een audit wordt getoetst of een marktdeelnemer voldoet aan de voorwaarden. Deze audit van het interne kwaliteitszorgsysteem wordt elke 1 of 2 jaar herhaald.

RIK-certificaat

Met een RIK-certificaat toont een marktdeelnemer aan dat zij op professionele wijze verantwoordelijkheid neemt voor de beheersing en borging van de kwaliteit van haar producten. Vanuit dat vertrouwen krijgen marktdeelnemers met een RIK-certificaat minder kwaliteitscontroles van het KCB bij import, export en Structureel Toezicht:

  1. Bij import wordt minimaal 5% van het aantal zendingen gecontroleerd. Bij niet RIK-bedrijven is dat een dynamisch inspectiepercentage;

  2. In geval van export naar derde landen controleert het KCB minimaal 5% van de zendingen. Bij niet RIK-deelnemers is dat minimaal 60%-controle bij producten met een specifieke handelsnorm en minimaal 10% bij producten met een algemene handelsnorm;

  3. Het aantal controles in het kader van Structureel Toezicht wordt beperkt tot twee per jaar. Daarnaast blijft het KCB bevoegd om op basis van signalen aanvullende controles (Algemeen Toezicht) te verrichten;

Overtredingen

Overtredingen bij deze productcontroles door het KCB kunnen gevolgen hebben voor de RIK-deelname. Dit wordt beschreven in het Handhavingsdocument, Aan de verschillende overtredingen worden punten toegekend en een bepaald vastgesteld puntentotaal leidt tot een bepaalde maatregel. Indien het KCB daartoe aanleiding ziet, kan het KCB besluiten om de RIK-deelname te beëindigen.

Meer informatie

Alle relevante documentatie vindt u onder Formulieren & Documenten op deze pagina.
Bedrijven die deelnemen aan het RIK kunnen worden opgenomen op de deelnemerslijst RIK.