Kwaliteits-Controle-Bureau

Beschermde producten

De Europese Commissie kent een registratiesysteem voor de bescherming van landbouwproducten en levensmiddelen. Het systeem biedt de mogelijkheid om oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele specialiteiten van landbouwproducten, levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken te beschermen. Producenten kunnen hiermee waarde toevoegen aan hun producten en tegelijkertijd zijn de producten beschermd tegen misbruik van de benaming en tegen namaak. Consumenten krijgen zo garantie op kwaliteit en eerlijkheid van handelstransacties.

Er zijn drie soorten bescherming, namelijk:

  1. Beschermde Oorsprongs Benaming (BOB)
  2. Beschermde Geografische Aanduiding (BGA)
  3. Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS)

Het KCB is door het ministerie van LNV aangewezen als bevoegde autoriteit voor de controle op Beschermde Oorsprongs Benamingen (BOB), Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) en Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten (GTS), die zijn gerelateerd aan groenten, fruit en aardappelen. Deze bevoegdheid volgt uit het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007. In dit kader voert het KCB controles uit op de door de EU goedgekeurde productdossiers Westlandse Druif (BGA), De Meerlander (BGA), de Brabantse Wal Asperge (BOB) en de Opperdoezer Ronde (BOB).

Aanvragen voor één van de hiervoor genoemde beschermingen worden behandeld door de Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten (AGOS). Het secretariaat van de AGOS is ondergebracht bij RVO.nl. Het KCB heeft regelmatig contact met zowel het ministerie van LNV als RVO.nl over de uitvoering van haar taken.

Meer informatie over BOB, BGA en GTS vindt u hier op de website van RVO.nl.