Kwaliteits-Controle-Bureau

Uitbreiding exportcontrole diverse producten vanaf 1 oktober 2021

Exporteert u plantaardige producten in de categorie ‘diverse producten'? Houdt u dan rekening met een uitbreiding van de exportcontroles in deze productcategorie. Sinds 1 oktober 2021 voert het KCB in opdracht van de NVWA ook inspecties uit op producten waarvoor voordien nog geen inspectieplicht gold Het gaat hierbij om producten als potgrond, mout en bloem. De NVWA publiceert de volledige lijst van producten waarvoor de uitbreiding van controles geldt. De inspecties worden sinds 1 oktober 2021 steekproefsgewijs uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitbreiding van exportcontroles van plantaardige producten in de categorie ‘diverse producten'? Het KCB heeft hier belangrijke vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.