Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Import Snijbloemen en potplanten

Deze vragen zijn op 20 juni 2023 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Eisen bij import snijbloemen en potplanten uit VK

Ik importeer snijbloemen en potplanten uit het VK, wat is veranderd door Brexit?
Het VK is een derde land. Dit betekent dat bij import van plantaardige producten uit het VK de fytosanitaire eisen van de EU van toepassing zijn. Plantaardige producten moeten bij import voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. In veel gevallen geldt ook een aangifteplicht.

Welke snijbloemen en potplanten zijn fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig bij import in de EU?
U vindt hier een lijst van certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

Welke eisen gelden er voor verpakkingshout (ISPM 15) bij zendingen uit het VK?
Verpakkingshout uit landen buiten de EU moet bij import behandeld en ontschorst zijn, en voorzien van een merkteken. Deze regels gelden ook voor import uit het VK. Importeer alleen verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Behandeld en gemarkeerd verpakkingshout voorkomt dat schadelijke organismen zoals de Aziatische boktor de Europese Unie binnenkomen en zich verspreiden.

Aantonen van de behandeling middels een verklaring of certificaat is niet mogelijk. Neem maatregelen als er voor import onbehandeld verpakkingshout wordt gebruikt. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Ik vervoer planten die zijn voorzien van een EU-Plantenpaspoort vanuit het VK naar Nederland. Wat is er voor mij veranderd na Brexit?
Het VK is nu een derde land. Producten die vanuit een derde land worden geïmporteerd in Nederland/EU moeten voldoen aan de fytosanitaire eisen van de EU. Voor EU-plantenpaspoortplichtige planten betekent dit dat deze moeten worden voorzien van een fytosanitair certificaat uit het VK. Het is niet toegestaan deze producten met een EU-plantenpaspoort te importeren. Er mag geen EU-plantenpaspoort op het product aanwezig zijn bij import.

Ik importeer planten die zijn voorzien van een UK-Plantenpaspoort vanuit het VK naar Nederland. Is dit UK-plantenpaspoort ook geldig in de EU?
Nee, het UK-plantenpaspoort heeft in de EU geen officiële status. De zending moet met een fytosanitair certificaat uit het VK worden geïmporteerd. Na importinspectie ontvangt u 1 EU-plantenpaspoort voor de importzending. Wanneer u de zending wilt splitsen, moet u het EU-plantenpaspoort vervangen. Meer informatie over het vervangen van EU-plantenpaspoorten vindt u hier.

Ik ben een particulier en ik wil (kamer-)planten van het VK meenemen naar de EU. Kan dat?
Nee, dit kan niet zonder meer. De EU stelt na Brexit eisen aan al het plantmateriaal dat de EU binnenkomt vanuit het VK. Dit geldt ook voor kamerplanten van particulieren.

Een aantal planten is helemaal niet toegestaan in de EU; hiervoor geldt een invoerverbod. U kunt hier nagaan of uw planten vallen onder dit invoerverbod. Dit document is opgesteld op basis van de botanische (wetenschappelijke/Latijnse) naam van de plant(en). 

Planten die niet vallen onder het invoerverbod, kunnen de EU worden binnengebracht. Hiervoor moeten de planten voorzien zijn van een fytosanitair certificaat afgegeven door de NPPO/plantgezondheidsorganisatie van het VK. Raadpleeg hiervoor de autoriteiten in het VK.

 Vervolgens moeten de planten bij binnenkomst in de EU worden aangemeld voor controle van de documenten en inspectie van de planten in het digitale aangiftesysteem Client Import. De planten moeten daarbij aankomen en geïnspecteerd worden op een daarvoor erkende inspectielocatie. Voor een particulier die éénmalig planten meeneemt uit het VK, bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, loont het vaak niet de moeite om dit zelf te doen. U kunt het beste hiervoor contact opnemen met een expediteur die kennis heeft van dit proces en de aanvraag voor u kan doen.

Aan de inspectie en de controle van het fytosanitair certificaat zijn kosten verbonden. Dit is voor een aantal kamerplanten al snel ca. 100 euro excl. BTW. Deze zal de expediteur aan u doorberekenen, samen met de kosten die de expediteur zelf voor zijn diensten bij u in rekening zal brengen.

Inspectieplicht

Welke snijbloemen en potplanten zijn fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig bij import in de EU?
U vindt hier een lijst van certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

Welke groenten en fruit zijn voor kwaliteit aangifte- en inspectieplichtig bij import in de EU?
Bij import in de EU moeten groenten en fruit voldoen aan de EU-handelsnormen. Het KCB houdt hier toezicht op middels importcontroles. U vindt hier een lijst van aangifteplichtige producten voor controles op de EU-handelsnorm.

Wat betekent het als een product certificaat-, aangifte en/of inspectieplichtig is bij import in de EU?
Fytosanitair inspectieplichtige producten moeten bij invoer in Nederland worden aangegeven in CLIENT-Import. Ook zal een fytosanitair certificaat aanwezig moeten zijn en de zending moet op een erkende inspectielocatie worden aangegeven. Zie ook onder het kopje Aangifte import & aanvraag inspectie in deze vraag en antwoord.
Producten die aangifteplichtig zijn voor kwaliteit moeten ook aangegeven worden in CLIENT-Import.

Aangifte import & inspecties

Hoe werkt het aangifteproces bij import vanuit het VK na Brexit?
Zorg dat u toegang heeft tot CLIENT-import. Via dit systeem moeten alle importzendingen van certificaat- en inspectieplichtig plantmateriaal worden aangemeld en kunt u elektronisch een importkeuring aanvragen. Uw importzending wordt bij invoer in de EU geïnspecteerd door een keuringsdienst. De douane geeft de goederen pas vrij voor het handelsverkeer als deze inspectie is afgerond.  Die inspectie kan pas plaatsvinden nadat u een importkeuring via Client-Import heeft aangevraagd in Nederland. U regelt toegang tot CLIENT-import via de NVWA.

Ik importeer producten uit het VK via een andere EU-lidstaat naar Nederland. Hoe verloopt het importproces?
Voor import van product waarvoor een fytosanitair certificaat verplicht is, verstrekt het VK een fytosanitair certificaat. Controle van de importzending vindt in principe plaats aan de buitengrens van de EU, in de lidstaat van eerste binnenkomst. In die EU-lidstaat moet aangifte worden gedaan. U moet dus een aangever/expediteur vinden die dat daar voor u kan verzorgen.

Indien de importzending fytosanitair wordt vrijgegeven in de lidstaat van binnenkomst, dan kunt u de goederen in Nederland direct inklaren bij de douane. Let op: in geval van import van groenten en fruit kan nog een kwaliteitscontrole verplicht zijn. Indien u geen bewijs van kwaliteitscontrole in de lidstaat van binnenkomst heeft, moet in Nederland alsnog aangifte worden gedaan in CLIENT Import. Meer informatie daarover vindt u hier.

Indien de importzending fytosanitair wordt vrijgegeven in de lidstaat van binnenkomst, dan kunt u de goederen in Nederland direct inklaren bij de douane.

Indien aan de buitengrens in de EU-lidstaat van binnenkomst alleen een documentcontrole heeft plaatsgevonden en de importzending wordt verlegd naar Nederland, dan moet altijd nog aangifte worden gedaan in CLIENT Import. In de aangifte kan worden vermeld welke controles al zijn uitgevoerd aan de buitengrens.

Waar worden importinspecties uitgevoerd?
Importinspecties van fytosanitair inspectieplichtige producten worden alleen uitgevoerd op erkende inspectielocaties. Wilt u een erkenning van een inspectielocatie aanvragen? Dan kunt u deze hier indienen bij de NVWA.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
U vindt hier de bedrijfstijden van het KCB.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel van het KCB hanteert hier vinden.

Retourzendingen

Welke voorwaarden gelden er voor retourzendingen snijbloemen en potplanten uit het VK?
Sinds 1 januari 2021 heeft u voor de import van veel planten en plantaardige producten uit het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat nodig. Daarop staat dat het product aan de fytosanitaire eisen van de EU voldoet. Voor retourzendingen gelden anderen voorwaarden. De NVWA heeft hier voor u op een rij gezet aan welke voorwaarden een retourzending moet voldoen en hoe u die aanmeldt.

Moeten producten die retour komen uit het VK geïnspecteerd worden?
Ja, producten die retour komen uit het VK moeten worden gemeld via CLIENT-import. Er wordt een inspectie uitgevoerd om vast te stellen of het inderdaad retourvracht betreft en of de producten voldoen aan de eisen die de EU stelt. Normaliter wordt de inspectie dan uitgevoerd aan de hand van het fytosanitair certificaat dat voor de exportzending is afgegeven. Wanneer het product (nog) niet fytosanitair certificaatplichtig is voor het VK, zal de inspectie worden uitgevoerd op basis van de bij de zending behorende factuur.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de import van snijbloemen en potplanten in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.