Kwaliteits-Controle-Bureau

Doorlooptijden fytosanitair monsteronderzoek op vastgelegde zendingen bij importinspecties

Is een door u geïmporteerde zending vastgelegd door een inspecteur van het KCB voor fytosanitair monsteronderzoek? Het KCB gaat uit van de volgende doorlooptijden* bij laboratoriumonderzoek van bemonsterde partijen.

Afhankelijk van de aard van het onderzoek wordt dit uitgevoerd door het KCB-laboratorium, NVWA-laboratorium, NAK-laboratorium of het Naktuinbouw-laboratorium.

De doorlooptijd is een optelsom van de tijd die benodigd is voor de onderdelen: monstername, monstertransport, onderzoek in laboratorium, doorgeven van uitslag aan KCB en aan het bedrijf.

Meer informatie over de doorlooptijden die de NVWA hanteert in het geval van laboratoriumonderzoek door de NVWA vindt u hier.

Meer informatie over de doorlooptijden die de NAK hanteert in het geval van laboratoriumonderzoek door de NAK vindt u hier.

Vragen
Heeft u vragen over de door het KCB vastgelegde zending of over het monsteronderzoek en de resultaten hiervan? Neem dan contact op met het KCB-rayon waar de zending is vastgelegd.


* Het KCB spant zich in om de genoemde doorlooptijden van het door het KCB uitgevoerde monsteronderzoek te realiseren. Aan de in de tabel vermelde richttijden kunnen echter geen rechten worden ontleend.