Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Bedrijfscontrolesysteem VK

Deze vragen zijn voor het laatst bijgewerkt op 20 december 2023.

Kan ik met potplanten ook gebruik maken van het bedrijfscontrolesysteem?
Nee, het bedrijfscontrolesysteem is alleen voor snijbloemen.
(Ter aanvulling: het voorraadregister is wel voor snijbloemen en potplanten)

Kan ik naast het Bedrijfscontrolesysteem snijbloemen ook gebruik maken van het voorraadregister of zendingsinspecties?
Nee, de combinatie BCS snijbloemen met voorraadregister en zendingsinspectie van snijbloemen is niet mogelijk. Alleen bij calamiteiten kan een deelnemer aan BCS een beroep doen op het KCB voor het uitvoeren van zendinginspecties. Het KCB registreert hoe vaak dit gebeurt. U kunt maximaal drie keer per jaar gebruik maken van deze mogelijkheid.

U kunt uw deelname aan BCS snijbloemen wel combineren met het gebruik van het met voorraadregister en zendinginspectie van potplanten.

Welk servicelevel geldt voor exportaanvragen onder Bedrijfserkenning VK.
Voor exportinspecties die onder het fytosanitaire Bedrijfscontrolesysteem VK vallen, geldt een afwijkend servicelevel. U vindt dit servicelevel hier.

Wanneer na het beëindigen van deelname aan het BCS is nieuwe deelname weer mogelijk?
Na het beëindigen van deelname aan het BCS is nieuwe deelname pas weer mogelijk na het verstrijken van een periode van een half jaar. Het hele aanvraagproces via NVWA-website moet weer worden doorlopen.

Mag een FCM een boeket met een enkele keuringsplichtige steel in zijn geheel keuren?
Dat mag, de FCM hoeft dan enkel de keuringsplichtige stelen in het boeket te keuren. Echter, omdat dit veel tijd kost raadt het KCB om indien mogelijk de keuringsplichtige stelen zoveel als mogelijk vooraf te keuren. Houdt u er dan wel rekening mee dat de stelen ten allen tijde getraceerd moeten kunnen worden.

Ik maak gebruik van het bedrijfscontrolesysteem, wanneer weet ik welke aangifte in de 5% inspectieplicht valt?
Wanneer u uw aangifte definitief maakt in e-CertNL heeft het KCB één uur de tijd om een inspectie uit te voeren. Zijn wij binnen deze tijd niet langs geweest, dan wordt uw fytosanitair certificaat automatisch digitaal gewaarmerkt en zijn uw producten automatisch goed bevonden. Dit houdt in dat uw inspectieplichtige snijbloemen tot een uur na aangifte beschikbaar dienen te zijn voor inspectie door het KCB.

Wanneer het KCB een inspectie komt uitvoeren bij deelnemers aan het bedrijfscontrolesysteem dient de FCM die de partij heeft gekeurd aanwezig te zijn?
Nee, de FCM hoeft niet aanwezig te zijn. De traceerbaarheid dient wel op orde te zijn en op moment van keuring ingezien kunnen worden.

Hoe snel kan mijn FCM de opleiding afronden?
De opleiding kan binnen een maand voltooid worden, de studiebelasting is ca. 80 uur voor de basistraining. Klik hier voor meer informatie.
Voor FCM die de basisopleiding al voltooid hebben is een opfriscursus verplicht, de studiebelasting is ca. 11 uur. Klik hier voor meer informatie.

Is de opleiding van een FCM persoonsgebonden of bedrijfsgebonden?
De opleiding van een FCM is persoonsgebonden. Wanneer een FCM bij een ander bedrijf in dienst treedt loopt deze gewoon door. Let op: de wijziging dient wel tijdig opgenomen te worden in het bedrijfsplan en doorgegeven te worden aan de NVWA.

Kunnen jullie een indicatie geven over hoeveel FCM ik nodig heb binnen mijn bedrijf?
Nee, wij kunnen hiervoor geen indicatie geven, dit is van veel verschillende factoren afhankelijk. Het is de verantwoording van het erkende bedrijf om in het bedrijfsplan te waarborgen dat het over “voldoende” FCM beschikt. Wanneer het KCB een audit uitvoert wordt gecontroleerd of aan deze waarborging wordt voldaan.

Wat moet de FCM doen bij de vondst van een organisme?

  • Bij vondst van een Q voor het VK, partij afkeuren en andere bestemming geven (vastleggen in registratie).
  • Bij vondst van een Q voor het EU (minder waarschijnlijk omdat het product afkomstig is uit de EU) het KCB informeren en afspraak maken over veilig stellen monster.
  • Bij overschrijden van de basisnorm (geen Q voor EU of VK) partij afkeuren en andere bestemming geven.

Moeten de zendingen van het bedrijfscontrolesysteem klaar staan op de vloer of mogen deze direct geladen worden na aanvraag in het systeem? (M.a.w.: gaat een inspecteur wachten op het lossen van een vrachtwagen bij een keuring?)
In zijn algemeenheid geldt dat een zending voor export klaar moet staan op de werkvloer. Als de zending al geladen is dan blijft de inspectietijd doorlopen tot de inspecteur de partijen die hij heeft aangevinkt op de inspectielijst heeft beoordeeld en de identiteit van de zending voldoende heeft kunnen vaststellen.

Hoe zit het met uitwisselen van FCM binnen gekoppelde bedrijven?
De NVWA geeft aan dat er alleen terug in de keten uitgewisseld kan worden, niet verderop of gelijktijdig in de keten. Een FCM van een exportbedrijf mag dus wel bij een gekoppelde kweker keuren, maar de FCM van een kweker mag niet bij een gekoppeld exportbedrijf keuren. Dit hangt samen met de omschreven voorwaarde: “Op het moment van de fytosanitaire controle moet ten allen tijde ofwel het erkende bedrijf ofwel het gekoppelde bedrijf eigenaar zijn van de te controleren partij of zending. De eigenaar van de partij of zending heeft de fytosanitaire controlemedewerker in dienst en die voert de controle uit.” (4.9 van de voorwaarden).

Heeft u na het lezen van de informatie over het Bedrijfscontrolesysteem VK nog vragen? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Relevante Links