Kwaliteits-Controle-Bureau

Plantgezondheidsverordening

Veranderingen voor handelsbedrijven door  Plantgezondheidsverordening

Door klimaatverandering en toenemende handel krijgt de Europese Unie vaker te maken met nieuwe bedreigingen voor de plantgezondheid. Om de EU beter te beschermen tegen schadelijke organismen zijn er regels voor iedereen die plantaardig materiaal verhandelt.

De regels gelden sinds 14 december 2019. Op deze datum is de Europese Fytorichtlijn vervangen door twee nieuwe Europese verordeningen: de Plantgezondheidsverordening (PHR) en de Controleverordening (OCR).

Wat is verandert voor bedrijven?

De EU-regels stellen de Europese lidstaten beter in staat maatregelen te nemen bij een vondst van een schadelijk organisme. De EU-regelgeving legt meer verantwoordelijkheden bij het bedrijfsleven en geeft meer mogelijkheden om risico's te verminderen. De traceerbaarheid van plantaardige producten in de handelsketen neemt toe, terwijl het vrije handelsverkeer en markttoegang in de EU behouden blijven. De regels gelden voor alle Europese bedrijven met fytosanitair gereguleerd plantmateriaal.

Over de onderstaande onderwerpen heeft het KCB voor u informatie en belangrijke vragen en antwoorden op een rij gezet:

  • Verplichte registratie in een nationaal bedrijvenregister voor alle marktdeelnemers die handelen in plantaardig materiaal. Ieder bedrijf ontvangt bij registratie een uniek fytosanitair registratienummer.
  • Veranderingen in regelgeving rondom import.
  • Het verbeteren van de traceerbaarheid van álle planten door het uitbreiden van de plantenpaspoortplicht.
  • Veranderingen in regelgeving rondom export.

Het KCB houdt u op de hoogte

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de veranderingen als gevolg van de plantgezondheidsverordening en de controleverordening? Stuur dan een bericht naar plantgezondheid@kcb.nl.