Kwaliteits-Controle-Bureau

Plantgezondheidsverordening

Veranderingen voor bedrijven als gevolg nieuwe Plantgezondheidsverordening

Met ingang van 14 december 2019 wordt de huidige EU fytosanitaire regelgeving vervangen door de Plantgezondheidsverordening en de Controleverordening. De aanpassing van de huidige richtlijn is nodig om de EU beter te beschermen tegen schadelijke organismen.

Als gevolg van deze nieuwe verordening veranderen er voor bedrijven die planten verhandelen diverse aspecten. Waaronder de volgende:

  • uitbreiding van de plantenpaspoortplicht
  • nieuwe lay-out van het plantenpaspoort
  • inschrijving in een nationaal bedrijvenregister
  • nieuwe procedures rond import
  • nieuwe indeling van schadelijke organismen.

Het KCB heeft voor u een aantal bronnen over de Plantgezondheidsverordening op een rij gezet. Ook kunt u hier de laatste nieuwsberichten van het KCB over de Plantgezondheidsverordening teruglezen.

Het KCB houdt u op de hoogte
Momenteel wordt door de NVWA gekeken welke veranderingen er als gevolg van de nieuwe regelgeving nodig zijn in de werkwijze van de NVWA, de keuringsdiensten en het bedrijfsleven. Bij dit proces is het KCB samen met andere keuringsdiensten actief betrokken. Zodra meer details bekend zijn over de uitwerking van de nieuwe Plantgezondheidsverordening zal het KCB u hierover o.a. via deze website informeren.