Kwaliteits-Controle-Bureau

Registratie marktdeelnemers G&F

Het KCB is wettelijk verplicht een databank bij te houden van alle marktdeelnemers van verse groenten en fruit. Dit gebeurt digitaal. Via een door het KCB verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord krijgen bedrijven toegang tot het digitale registratieformulier van hun bedrijf cq. vestigingslocatie. Voor iedere vestigingslocatie moet een apart (digitaal) registratieformulier worden ingevuld. Alle marktdeelnemers zijn verplicht gegevens aan het KCB te verstrekken die van belang zijn bij het uitvoeren van de controletaak van het KCB. Jaarlijks vraagt het KCB de marktdeelnemers na te gaan of de bedrijfsgegevens op het digitale registratieformulier nog actueel zijn. Voor bedrijven die hun gegevens niet digitaal willen of kunnen aanleveren zijn twee papieren registratieformulieren opgesteld.