Kwaliteits-Controle-Bureau

Export

Plantaardige goederen die worden geëxporteerd naar een bestemming buiten de Europese Unie (EU), moeten voldoen aan de fytosanitaire eisen die het land van bestemming stelt. Voor groenten en fruit geldt bovendien dat deze bij export naar derde landen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de EU. In een aantal gevallen moeten vanwege fytosanitaire eisen voorafgaand aan de exportinspecties bedrijfsinspecties worden uitgevoerd.

Fytosanitaire inspecties

Kwaliteitsinspecties

Erkenningsregelingen export

 

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk?

Door Brexit gelden vanaf 1 januari 2021 andere eisen gelden voor bedrijven die exporteren naar het VK. Meer informatie over Brexit vindt u hier.