Kwaliteits-Controle-Bureau

Plantaardige goederen die worden geëxporteerd naar een bestemming buiten de Europese Unie (EU), moeten voldoen aan de fytosanitaire eisen die het land van bestemming stelt. Voor groenten en fruit geldt bovendien dat deze bij export naar derde landen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de EU. In een aantal gevallen moeten vanwege fytosanitaire eisen voorafgaand aan de exportinspecties bedrijfsinspecties worden uitgevoerd.

Fytosanitaire inspecties

Kwaliteitsinspecties

Bedrijfsinspecties