Kwaliteits-Controle-Bureau

Erkenningsregelingen export Sierteelt

Op dit moment zijn er erkenningsregelingen voor de volgende producten en landen:

Chrysanten U.S.A.

Het KCB is door de NVWA aangewezen om het monitoringsprogramma voor Puccinia horiana (Japanse roest) ten behoeve van de export van snijbloemen van Nederlandse Chrysanten uit te voeren. Dit programma wordt uitgevoerd bij telers van Chrysanten waarvan snijbloemen voor export naar de U.S.A. worden aangeboden.

De monitoring bestaat uit het uitvoeren van bedrijfinspecties. Bedrijven dienen zich voor deelname aan te melden bij het KCB.

Aanmelden

  1. Aanmelden voor de exportmonitoring kan door het aanmeldingsformulier te mailen naar de afdeling Product- en Controlezaken van het KCB (p&c@kcb.nl).
  2. De uitvoering van de monitoring gebeurt op basis van het door de NVWA opgestelde Protocol snijbloemen chrysant USA.
  3. De deelnameprocedure staat vermeld op het aanmeldingsformulier. De exportmonitoring start nadat het aanmeldingsformulier, ondertekend door de aanvrager is ontvangen en akkoord is bevonden door het KCB.
  4. Bedrijven worden maandelijks gecontroleerd en worden na twee controles op het bedrijf, waarbij vastgesteld wordt dat het bedrijf vrij is van Puccinia horiana, opgenomen in het Register vrije bedrijven Chrysanten VS van de NVWA.

Kosten

De kosten die het KCB maakt voor de uitvoering van de werkzaamheden worden rechtstreeks in rekening gebracht bij het deelnemende bedrijf. De kosten bestaan uit een starttarief en een tarief per minuut voor de inspectie (zie Tarieven KCB).

Afmelden

  1. Afmelden van deelname kan door het sturen van een e-mail naar de afdeling Product- en Controlezaken van het KCB (p&c@kcb.nl) onder vermelding van “Afmelding monitoring Puccinia horiana voor export chrysanten snijbloemen naar de U.S.A.”.
  2. Het KCB zorgt ervoor dat het bedrijf wordt verwijderd uit het Register vrije bedrijven Chrysanten VS.

Bol- en tuinchrysant Noorwegen

De bol- en tuinchrysant, in het algemeen planten van Chrysanthemum (Dendranthema) x grandiflorum, komen slechts voor export naar Noorwegen in aanmerking wanneer deze afkomstig zijn van bedrijven die vrij zijn van symptomen van mineervlieg (Liriomyza huidobrensis, L. sativae, L. trifolii en Nemorimyza maculosa) én Japanse roest (Puccinia horiana). Deze bedrijfsvrijheid moet blijken uit maandelijkse inspecties gedurende drie maanden voorafgaand aan export. Vervolgens vindt er, zolang de seizoens-export van bolchrysanten duurt, maandelijks een bedrijfsinspectie plaats. Het verzoek voor bedrijfsinspecties wordt ingediend bij het rayonkantoor van het KCB.