Kwaliteits-Controle-Bureau

Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen

Op de import van groene bananen is EU-verordening 1333/2011 van toepassing. Daarin is bepaald dat groene bananen op kwaliteit moeten worden geïnspecteerd, voordat deze in de Europese Unie mogen worden geïmporteerd.

EU-verordening nr. 1333/2011 stelt marktdeelnemers in staat te worden vrijgesteld te van kwaliteitsinspecties bij de import van groene bananen. In Nederland wordt deze vrijstelling toegekend door het KCB. Wenst u in aanmerking te komen voor deze vrijstelling? Uw organisatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt de vrijstelling aanvragen met dit aanvraagformulier.

Tijdens een audit wordt getoetst of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden. Deze audit van het interne kwaliteitszorgsysteem wordt elk jaar herhaald.

Certificaat
Met een certificaat Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen toont een marktdeelnemer aan op professionele wijze verantwoordelijkheid neemt voor de beheersing en borging van de kwaliteit van haar producten. Vanuit dit vertrouwen krijgen marktdeelnemers met een certificaat Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen geen kwaliteitscontroles van het KCB bij import. Het certificaat is in principe drie jaar geldig. Het KCB informeert de douane welke bedrijven over een vrijstelling beschikken.

Overtredingen
Het KCB trekt de vrijstelling in wanneer zij afwijkingen of onregelmatigheden constateert die de overeenstemming met de in artikel 1 bedoelde handelsnormen in het gedrang brengen, of wanneer de genoemde voorwaarden niet meer worden vervuld. De erkenning wordt voorlopig of definitief ingetrokken, naar gelang van de ernst van de geconstateerde gebreken.

Meer informatie
Alle relevante documentatie vindt u onder Formulieren & Documenten op deze pagina.