Kwaliteits-Controle-Bureau

Vrijstelling bananen

Op de import van groene bananen is EU verordening 1333/2011 van toepassing. Daarin is bepaald dat groene bananen op kwaliteit moeten worden geïnspecteerd, voordat deze in de EU mogen worden geïmporteerd.

Verordening EU nr. 1333/2011 stelt marktdeelnemers in staat vrijgesteld te worden van kwaliteitsinspecties bij de import van bananen. Om in aanmerking te komen moeten bedrijven aan een aantal voorwaarden voldoen. De vrijstelling kan worden aangevraagd met een aanvraagformulier.