Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanvragen exportinspectie

Het aanvragen van een exportinspectie verloopt via e-CertNL (voorheen CLIENT Export) of via een faxaanvraag. Hierbij hanteert het KCB het volgende servicelevel (uitgezonderd exportaanvragen voor de Russische Federatie).

Vanaf 1 maart 2013 is een wijziging van kracht voor het indienen van de inspectieaanvraag voor exportzendingen naar de Russische Federatie. Meer informatie vindt u hier in de brief van de NVWA d.d. 21 februari 2013.

Indienen aanvraag exportinspectie:

  1. Aanvragen exportinspectie die via e-CertNL verloopt
  2. Aanvragen exportinspectie die niet via e-CertNL verloopt

 

1. Aanvragen exportinspectie die via e-CertNL verloopt

Groenten en fruit / consumptie-aardappelen

Vanaf 1 februari 2013 moeten alle inspectieaanvragen voor exportzendingen Groenten en Fruit en/of  consumptie-aardappelen via e-CertNL plaatsvinden.

Sierteelt

Vanaf 15 december 2014 dienen alle inspectieaanvragen voor exportzendingen snijbloemen en potplanten via e-CertNL plaats te vinden met uitzondering van de bestemmingen Curaçao, Saint Martin, Saint Barthélemy, Caribisch Nederland en Sint Maarten. Ook zendingen snijbloemen naar Mexico zijn nog niet via e-CertNL af te handelen. Deze inspectieaanvragen voor deze landen moeten via het formulier "aanvraag-inspectie-buiten-client.doc" worden ingediend. 

Voor informatie omtrent de e-CertNL applicatie voor  'Bomen en Jonge planten' verwijzen wij u naar de NAK Tuinbouw

Diversen

Inspectieaanvragen voor exportzendingen Diversen die nog niet via e-CertNL kunnen plaatsvinden moeten via het formulier "aanvraag-inspectie-buiten-client.doc" worden ingediend (zie punt 2).

Gebruik en noodprocedure e-CertNL

Meer informatie over het gebruik van e-CertNL vindt u hier
Meer informatie over de noodprocedure e-CertNL vindt u hier.

Wijziging inspectieaanvraag e-CertNL

Voor het wijzigen van het inspectietijdstip of de inspectielocatie van een inspectieaanvraag die u via e-CertNL heeft ingediend, moet u het faxformulier “Wijziging aanvraag CLIENT Export” invullen en sturen naar het rayonkantoor waaraan de inspectielocatie is gekoppeld. Dit formulier geldt niet voor inhoudelijke wijzigingen in de zending, die moet u zelf (laten) aanpassen.

Invoeren exportzending in e-CertNL door KCB

Voor bedrijven die geen gebruik van e-Cert NL kunnen/willen maken, bestaat de mogelijkheid een exportinspectie aan te vragen via het KCB. Het KCB zal dan voor u de aanvraag in e-CertNL invoeren. U dient hiervoor het formulier "aanvraag-inspectie-client-export-sier-snij.xls" voor zendingen snijbloemen en formulier "aanvraag-inspectie-client-export-sier-pot.xlsx" voor zendingen potplanten te gebruiken. Aan het gebruik van deze dienst zijn kosten verbonden en worden voorwaarden gesteld; “Voorwaarden aanvragen CLIENT Export per email”.
Een van deze voorwaarden is dat het tijdstip van aanvraag minimaal 6 uur (kantooruren tussen 08:00 en 17:00 uur) voorafgaand aan de gewenste inspectietijd dient te liggen. 

2. Aanvragen exportinspectie die niet via e-CertNL verloopt

Indien de inspectieaanvraag niet via e-CertNL kan plaatsvinden, moet de inspectieaanvraag per fax / email worden ingediend bij één van de KCB rayonkantoren en is de aanvrager verantwoordelijk voor de opmaak van de fytosanitaire- en/of controlecertificaten. De faxnummers en emailadressen van de KCB rayonkantoren staan op het  formulier aanvraag inspectie buiten client vermeld. Het formulier dient volledig en juist ingevuld te worden en te worden gefaxt/gemaild naar het rayonkantoor, van het rayon waarin de inspectielocatie zich bevindt.