Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanvragen exportinspectie

Het aanvragen van een exportinspectie verloopt via e-CertNL of via een aanvraag per e-mail. Hierbij hanteert het KCB het volgende servicelevel (uitgezonderd exportaanvragen voor de Russische Federatie).

Aanvragen exportinspectie die via e-CertNL verlopen

Groenten en fruit / consumptie-aardappelen

Alle inspectieaanvragen voor exportzendingen Groenten en Fruit en/of consumptie-aardappelen vinden via e-CertNL plaats.

Heeft u vragen over e-CertNL? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar helpdesk@kcb.nl.

Voor informatie omtrent de e-CertNL applicatie voor  'Bomen en Jonge planten' verwijzen wij u naar Nak tuinbouw.

Noodprocedure e-CertNL

Meer informatie over de noodprocedure e-CertNL vindt u hier.

Wijziging inspectieaanvraag e-CertNL

Voor het wijzigen van het inspectietijdstip of de inspectielocatie van een inspectieaanvraag die u via e-CertNL heeft ingediend, moet u het faxformulier “Wijziging aanvraag CLIENT Export” invullen en sturen naar het rayonkantoor waaraan de inspectielocatie is gekoppeld. Dit formulier geldt niet voor inhoudelijke wijzigingen in de zending, die moet u zelf (laten) aanpassen.