Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanvragen exportinspectie

Het aanvragen van een exportinspectie verloopt via e-CertNL of via een aanvraag per e-mail. Hierbij hanteert het KCB het volgende servicelevel (uitgezonderd exportaanvragen voor de Russische Federatie).

Vanaf 1 maart 2013 is een wijziging van kracht voor het indienen van de inspectieaanvraag voor exportzendingen naar de Russische Federatie. Meer informatie vindt u hier in de brief van de NVWA d.d. 21 februari 2013.

Indienen aanvraag exportinspectie:

  • Aanvragen exportinspectie die via e-CertNL verlopen
  • Aanvragen exportinspectie die niet via e-CertNL verlopen

 

Aanvragen exportinspectie die via e-CertNL verlopen

Groenten en fruit / consumptie-aardappelen

Alle inspectieaanvragen voor exportzendingen Groenten en Fruit en/of consumptie-aardappelen vinden via e-CertNL plaats.

Sierteelt

Vanaf 15 december 2014 dienen alle inspectieaanvragen voor exportzendingen snijbloemen en potplanten via e-CertNL plaats te vinden met uitzondering van de bestemmingen Curaçao, Saint Martin, Saint Barthélemy, Caribisch Nederland en Sint Maarten. Ook zendingen snijbloemen naar Mexico zijn nog niet via e-CertNL af te handelen. Deze inspectieaanvragen voor deze landen moeten via het formulier "aanvraag-inspectie-buiten-client.doc" worden ingediend. 

Voor informatie omtrent de e-CertNL applicatie voor  'Bomen en Jonge planten' verwijzen wij u naar de NAK Tuinbouw

Diversen

Inspectieaanvragen voor exportzendingen Diversen die nog niet via e-CertNL kunnen plaatsvinden moeten via het formulier "aanvraag-inspectie-buiten-client.doc" worden ingediend (zie punt 2).

Gebruik en noodprocedure e-CertNL

Meer informatie over het gebruik van e-CertNL vindt u hier
Meer informatie over de noodprocedure e-CertNL vindt u hier.

Wijziging inspectieaanvraag e-CertNL

Voor het wijzigen van het inspectietijdstip of de inspectielocatie van een inspectieaanvraag die u via e-CertNL heeft ingediend, moet u het faxformulier “Wijziging aanvraag CLIENT Export” invullen en sturen naar het rayonkantoor waaraan de inspectielocatie is gekoppeld. Dit formulier geldt niet voor inhoudelijke wijzigingen in de zending, die moet u zelf (laten) aanpassen.

Invoeren exportzending in e-CertNL door KCB

Bedrijven die geen gebruik van e-CertNL kunnen of willen maken, dienen contact op te nemen met dienstverlenende bedrijven die gespecialiseerd zijn in douanezaken en het verzorgen van douaneformaliteiten. In uiterste gevallen kan het KCB de aanvraag in e-CertNL invoeren.

U vindt hier de procedure en de aanvraagformulieren voor AGF, Sierteelt en Diversen.

Aan het gebruik van deze dienst zijn kosten verbonden en worden voorwaarden gesteld.
Een van deze voorwaarden is dat het tijdstip van aanvraag minimaal 6 uur (kantooruren ma t/m vr tussen 08:00 en 17:00 uur) voorafgaand aan de gewenste inspectietijd dient te liggen. 

Vanwege de hoge mate van onzekerheid rondom Brexit, zowel qua ingangsdatum als qua eisen van het VK, is het mogelijk dat het KCB te maken krijgt met een toename van aanvragen, waardoor deze niet tijdig verwerkt kunnen worden.

Het KCB stelt alles in het werk om de aangevraagde inspecties tijdig te verwerken in e-CertNL, maar behoudt zich het recht voor in extreme situaties af te wijken van het in de voorwaarden aanvragen e-CertNL per email vermelde servicelevel en de daarin genoemde tijden. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Aanvragen exportinspectie die niet via e-CertNL verlopen

Indien de inspectieaanvraag niet via e-CertNL kan plaatsvinden, moet de inspectieaanvraag per email worden ingediend bij één van de KCB rayonkantoren en is de aanvrager verantwoordelijk voor de opmaak van de fytosanitaire- en/of controlecertificaten. De emailadressen van de KCB rayonkantoren staan op het  formulier aanvraag inspectie buiten client vermeld. Het formulier dient volledig en juist ingevuld te worden en te worden gemaild naar het rayonkantoor, van het rayon waarin de inspectielocatie zich bevindt.