Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn 19 juni 2023 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Eisen voor diverse producten

Welke producten zijn fytosanitair certificaatplichtig bij export naar het VK?
De fytosanitaire eisen van het VK zijn opgenomen in de landeneis VK diverse producten op de website van de NVWA.

U heeft een fytosanitair certificaat (FC) nodig voor export van verschillende soorten hout(producten).

De NVWA heeft hier in detail voor u op een rij gezet voor welke producten en per wanneer u bij export naar het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat dient aan te vragen.

Inspectieplicht

Welke producten zijn inspectieplichtig bij export naar het VK?
Welke producten inspectieplichtig zijn bij export naar het VK staat vermeld in de landeneis VK diverse producten op de website van de NVWA.

Aanvragen certificaten en inspecties

Hoe vraag ik certificaten aan die ik nodig heb bij de export naar het VK?
Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL. U heeft hiervoor toegang tot e-CertNL nodig. Op een certificaat staat exact wat u exporteert. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen. Meer informatie over fytosanitaire certificaten vindt u hier.

Aan welke eisen moet een inspectielocatie voor exportinspecties voldoen?
Een exportinspectie kan alleen plaatsvinden op een correct gefaciliteerde inspectieplaats en als door de aanvrager van de inspectie aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden betreffen onder andere het aanleveren van de juiste informatie en documenten over de zending, en het verlenen van assistentie bij de inspectie.  De vereiste faciliteiten en de complete voorwaarden vindt u hier.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
U vindt hier de bedrijfstijden van het KCB.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel dat het KCB hanteert hier vinden.

Hoe lang duurt een exportinspectie?
Een inspectie duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten per zending. Heeft u voor meerdere zendingen certificaten aangevraagd, dan moet dus per zending/certificaat rekening houden met deze inspectieduur.

Hoe moet een zending klaar staan voor exportinspectie?
Exportinspectie vindt plaats per zending waarvoor een certificaat is aangevraagd. De producten in de zending moeten herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn van andere zendingen en het productieproces. Zendingen moeten identificeerbaar zijn en als eenheid bij elkaar blijven tot de controle is afgerond.

Zijn er kosten verbonden aan certificaten?
Ja. Aan het aanvragen van certificaten en het gebruik van e-CertNL. U vindt hier de tarieven..

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de eisen voor diverse producten  in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.