Kwaliteits-Controle-Bureau

Structureel Toezicht

De systematiek van het structureel toezicht geeft een omschrijving van de wijze waarop het KCB toezicht houdt op alle Nederlandse (teelt)bedrijven van verse groenten en fruit. Alle bedrijven zijn op basis van risicofactoren ingedeeld in verschillende risicocategorieën. Per risicocategorie geldt een bepaalde bezoekfrequentie per jaar, waaraan een jaartarief is gekoppeld. De controlekosten worden via het jaartarief doorberekend aan de bedrijven.

Een uitgebreide toelichting over de risicofactoren en de verschillende risicocategorieën vindt u in het document “Systematiek structureel toezicht”.

Om te bepalen in welke risicocategorie een bedrijf of vestigingslocatie wordt ingedeeld, maakt het KCB gebruik van de bedrijfsgegevens uit de databank van het KCB, die door de marktdeelnemers zijn opgegeven. Het KCB informeert bedrijven ieder jaar over de risicocategorie waarin een bedrijf of vestigingslocatie is ingedeeld.