Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Import Diverse producten

Deze vragen zijn op 20 juni 2023 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Eisen import diversen uit VK

Ik importeer plantaardige producten  het VK, wat is veranderd door Brexit?
Het VK is een derde land. Dit betekent dat bij import van plantaardige producten uit het VK de fytosanitaire eisen van de EU van toepassing zijn. Plantaardige producten moeten bij import voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. In veel gevallen geldt ook een aangifteplicht.

Welke producten zijn fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig bij import in de EU?
U vindt hier een lijst van certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

Ik importeer hooi/stro uit het VK in de EU. Welke eisen gelden er?
Ondanks dat hooi en stro producten van plantaardige oorsprong zijn, vallen ze bij Import in de EU niet onder de fytosanitaire regelgeving maar onder de veterinaire regelgeving. U heeft dus geen fytosanitair certificaat nodig. Controles op veterinaire regelgeving worden uitgevoerd door de NVWA. Voor een commerciële zending (wagen vol) hooi of stro heeft U een handelsdocument nodig waarin minimaal de aard, hoeveelheid en herkomst staat. U moet de zending melden bij de NVWA via VGC, veterinaire grenscontrole. Als hooi, stro en samengestelde producten voor officiële controles aan grenscontroleposten moeten worden aangeboden moet dit met vermelding van de vastgestelde code van de gecombineerde nomenclatuur (GN-code). Voor stro GN-code: ex 1213 00 00 en voor hooi GN-code: ex121490. Indien het hooi of stro in een trailer/veewagen met dieren zit als voer of strooisel in de hoeveelheid die logisch is tijdens transport, dan is er geen certificaat nodig. Het hooi en stro mag dan ook in de trailer/veewagen blijven. Meer informatie vindt u op de website van de NVWA.

Welke eisen gelden er voor verpakkingshout (ISPM 15) bij zendingen uit het VK?
Verpakkingshout uit landen buiten de EU moet bij import behandeld en ontschorst zijn, en voorzien van een merkteken. Sinds 1 januari 2021 gelden deze regels ook voor import uit het VK. Importeer alleen verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Behandeld en gemarkeerd verpakkingshout voorkomt dat schadelijke organismen zoals de Aziatische boktor de Europese Unie binnenkomen en zich verspreiden.

Aantonen van de behandeling middels een verklaring of certificaat is niet mogelijk. Neem maatregelen als er voor import onbehandeld verpakkingshout wordt gebruikt. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Inspectieplicht

Welke producten zijn fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig bij import in de EU?
U vindt hier een lijst van certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

Wat betekent het als een product certificaat-, aangifte en/of inspectieplichtig is bij import in de EU?
Fytosanitair inspectieplichtige producten moeten worden aangegeven in CLIENT-Import. Ook zal een fytosanitair certificaat aanwezig moeten zijn en de zending moet op een erkende inspectielocatie worden aangeboden. Zie ook onder het kopje Aangifte import & aanvraag inspectie in deze vraag en antwoord.
Producten die aangifteplichtig zijn voor kwaliteit moeten ook aangegeven worden in CLIENT-Import.

Aangifte import & inspecties

Hoe werkt het aangifteproces bij import vanuit het VK na Brexit?
Zorg dat u toegang heeft tot CLIENT-import. Via dit systeem moeten alle importzendingen van certificaat- en inspectieplichtig plantmateriaal worden aangemeld en kunt u elektronisch een importkeuring aanvragen. Uw importzending wordt bij invoer in de EU geïnspecteerd door een keuringsdienst. De douane geeft de goederen pas vrij voor het handelsverkeer als deze inspectie is afgerond.  Die inspectie kan pas plaatsvinden nadat u een importkeuring via Client-Import heeft aangevraagd in Nederland. U regelt toegang tot CLIENT-import via de NVWA.

Ik importeer producten uit het VK via een andere EU-lidstaat naar Nederland. Hoe verloopt het importproces?
Voor import van product waarvoor een fytosanitair certificaat verplicht is, verstrekt het VK een fytosanitair certificaat. Controle van de importzending vindt in principe plaats aan de buitengrens van de EU, in de lidstaat van eerste binnenkomst. In die EU-lidstaat moet aangifte worden gedaan. U moet dus een aangever/expediteur vinden die dat daar voor u kan verzorgen.

Indien de importzending fytosanitair wordt vrijgegeven in de lidstaat van binnenkomst, dan kunt u de goederen in Nederland direct inklaren bij de douane.

Indien aan de buitengrens in de EU-lidstaat van binnenkomst alleen een documentcontrole heeft plaatsgevonden en de importzending wordt verlegd naar Nederland, dan moet altijd nog aangifte worden gedaan in CLIENT Import. In de aangifte kan worden vermeld welke controles al zijn uitgevoerd aan de buitengrens.

Waar worden importinspecties uitgevoerd?
Importinspecties van fytosanitair inspectieplichtige producten worden alleen uitgevoerd op erkende inspectielocaties. Wilt u een erkenning van een inspectielocatie aanvragen? Dan kunt u deze hier indienen bij de NVWA.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
U vindt hier de bedrijfstijden van het KCB.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel van het KCB hanteert hier vinden.

Retourzendingen

Welke voorwaarden gelden er voor retourzendingen Diverse producten uit het VK?
Sinds 1 januari 2021 heeft u voor de import van veel planten en plantaardige producten uit het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat nodig. Daarop staat dat het product aan de fytosanitaire eisen van de EU voldoet. Voor retourzendingen gelden anderen voorwaarden. De NVWA heeft hier voor u op een rij gezet aan welke voorwaarden een retourzending moet voldoen en hoe u die aanmeldt.

Moeten producten die retour komen uit het VK geïnspecteerd worden?
Ja, producten die retour komen uit het VK moeten worden gemeld via CLIENT-import. Er wordt een inspectie uitgevoerd om vast te stellen of het inderdaad retourvracht betreft en of de producten voldoen aan de eisen die de EU stelt. Normaliter wordt de inspectie dan uitgevoerd aan de hand van het fytosanitair certificaat dat voor de exportzending is afgegeven. Wanneer het product (nog) niet fytosanitair certificaatplichtig is voor het VK, zal de inspectie worden uitgevoerd op basis van de bij de zending behorende factuur.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de import van plantaardige producten in relatie tot Brexit?Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.