Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn op 30 augustus 2023 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Fytosanitaire certificaten

Zijn er verschillende modellen fytosanitaire certificaten?
Ja. Er zijn verschillende modellen fytosanitaire certificaten, bijvoorbeeld een model 1 en een model 20. Per model is er ook een onderscheid tussen 'standaard' certificaten en 'e-CertNL-certificaten'; de e-CertNL-certificaten hebben geen voorgedrukt certificaatnummer, de 'standaard' certificaten hebben dit wel.

Hoe weet ik welk model fytosanitair certificaat ik nodig heb voor mijn exportzending?
Raadpleeg de landeneisen op de website van de NVWA om vast te stellen welk model certificaat u nodig heeft.  In de landeneis van uw specifieke land van bestemming staat een overzicht exporteisen. Daarin staat welk model fytosanitair certificaat (FC) gebruikt moet worden en ook in welke taal het ingevuld dient te worden.

In beginsel wordt er bij re-exportzendingen een model ‘FC voor re-export’ gebruikt; dit is het model 20. Dit model wordt veelal gebruikt als het land van bestemming fytosanitaire eisen stelt die alleen verklaard kunnen worden door het originele land van oorsprong van het product, zoals bijvoorbeeld een verklaring over gebiedsvrijheid van een bepaald organisme. Op het re-exportcertificaat wordt dan het nummer van het certificaat uit het land van oorsprong met de vereiste verklaring vermeld en dan wordt dit document als bijlage toegevoegd aan het re-exportcertificaat (model 20).

Als bovenstaande niet aan de orde is, dan volstaat vaak een certificaat voor export; dit is het model 1.

Heb ik voor fytosanitaire certificaten speciaal papier nodig?
Ja. Fytosanitaire certificaten worden geprint op zogenaamd waardepapier.

Hoe kom ik aan waardepapier voor fytosanitaire certificaten?
De KCB-inspecteur verstrekt per exportzending het benodigde waardepapier. De inspecteur heeft dit tijdens de inspectie bij zich.

U kunt ook waardepapier zelf in beheer hebben. Zeker wanneer u grotere aantallen zendingen gaat versturen en tientallen fytosanitaire certificaten per dag nodig gaat hebben, is het bevorderlijk voor de afwikkeling van het inspectie- en certificeringsproces als u zelf een voorraad certificaten beheert.

Voor het in beheer hebben van een voorraad waardepapier, bestaat een aparte procedure bij de NVWA. Deze procedure treft u hier aan. Bij het bestellen van uw voorraad is het belangrijk goed op te letten dat u 'e-CertNL-certificaten' kiest, zonder voorgedrukt certificaatnummer.

Ik voeg zendingen met potplanten voor meerdere klanten samen in een vrachtwagen. Moet ik per klant een fytosanitair certificaat aanvragen of kan dit gecombineerd op 1 certificaat?
Of u één of meerdere certificaten nodig heeft is afhankelijk van de situatie.

  • Eén vrachtwagen met zendingen van één exporteur voor meerdere importeurs met verschillende bestemmingen (Places of Destination) in het VK? Dit betekent dat bij elke zending een afzonderlijk fytosanitair certificaat nodig is. Ook moet er in het VK per zending een pre-notificatie worden gedaan.
  • Eén vrachtwagen met zendingen voor één importeur voor meerdere klanten, waarbij de bestemming (Place of Destination) één distributiecentrum is?  Dan is één fytosanitair certificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen voldoende.
  • Eén vrachtwagen met zendingen voor één importeur voor meerdere bestemmingen (Places of Destination), namelijk directe levering bij de klant? Dan is één fytosanitair certificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen voldoende. Het eerste afgiftepunt geldt dan als Place of Destination (N.B.: high-risk zending heeft ook eigen eerste bestemming), bij inspectie wordt representatieve sample genomen voor alle bestemmingen).

Een uitgebreide toelichting vindt u hier. Meer informatie over pre-notificaties in het VK vindt u hier.

Ik ben groupage vervoerder. Ik voeg zendingen potplanten van meerdere Nederlandse exporteurs bestemd voor meerdere Britse importeurs samen in een vrachtwagen. Moet ik per zending een fytosanitair certificaat aanvragen of kan de hele inhoud van de vrachtwagen gecombineerd op 1 certificaat?
Bij één truck met zendingen van meerdere exporteurs voor meerdere importeurs is sprake van meerdere bestemmingen (Places of Destination) in het VK. Dit betekent dat bij elke zending een afzonderlijk fytosanitair certificaat nodig is. Ook moet er in het VK per zending een pre-notificatie worden gedaan.

Een uitgebreide toelichting vindt u hier. Meer informatie over pre-notificaties in het VK vindt u hier.

Ik heb een zending die zo groot is dat hij over meerdere vrachtwagens wordt verdeeld. Kan ik volstaan met 1 fytosanitair certificaat?
In de volgende situaties is dat toegestaan:
1.    Een zending bestemd voor 1 importeur die wordt afgeleverd op meerdere bestemmingen (Places of Destination). In dit scenario kan een zending vanwege de omvang van de lading over meerdere vrachtwagens worden verdeeld. Een importeur mag één fytosanitair certificaat gebruiken om de zending over de meerdere vrachtwagens te dekken, en één pre-notificatie doen voor de zending voor slechts één plaats van bestemming. De importeur in het VK moet daarbij ofwel de eerste klant / detailhandelaar in de volgorde van leveringen selecteren om als plaats van bestemming op te treden, of, als er producten met een hoger risico in de lading zitten, de eerste plaats van aflevering van die producten met een hoger risico. De importeur in het VK is ervoor verantwoordelijk dat de juiste plaats van bestemming wordt gemeld aan de betreffende fytosanitaire dienst in het VK, als er producten met een hoger risico in de zending aanwezig zijn. In de praktijk betekent dit dat het fytosanitair certificaat effectief de zending dekt die wordt gesplitst en op meerdere locaties wordt afgezet. Een representatief monster van de zending zal worden geïnspecteerd op de aangewezen plaats van bestemming, waarbij wordt erkend dat de volledige zending zal worden verspreid over meerdere locaties. Deze aanpak is bijgevolg alleen toegestaan als de samenstelling van de zending homogeen is. Als er echter een plaag of ziekte wordt vermoed, zal de fytosanitaire inspectie een trace-forward- of trace-back-oefening uitvoeren om de rest van de zending die door het fytosanitaire certificaat wordt gedekt te identificeren en de nodige maatregelen toe te passen op de zending als geheel.
2.    Een zending bestemd voor 1 importeur die wordt afgeleverd op 1 plaats van bestemming. De volledige zending moet ter beschikking worden gesteld op de plaats van bestemming zoals vermeld op de pre-notificatie. Als een van de vrachtwagens vertraging heeft, is de importeur in het VK verantwoordelijk voor het melden van eventuele vertragingen bij de fytosanitaire autoriteit in het VK, om ervoor te zorgen dat de inspecteur niet ter plaatse arriveert voordat alle goederen beschikbaar zijn en ter inspectie worden aangeboden. De goederen moeten ter plaatse blijven totdat de hele zending aanwezig is en de inspecteur een besluit heeft genomen om de goederen vrij te geven.

Kan ik een fytosanitair certificaat aanvragen voor producten die niet uit Nederland komen?
Ja, het KCB kan een fytosanitair certificaat afgeven voor niet-Nederlands product, mits het product aan de eisen van het importerende land voldoet. Indien het importerende land een verklaring over de groeiplaats van het product eist, dan kan het KCB alleen een fytosanitair certificaat met de betreffende verklaring afgeven als de vereiste informatie over de groeiplaats kan worden aangetoond door middel van een pre-exportcertificaat (voor product uit een andere EU-lidstaat) of een fytosanitair certificaat uit het land van oorsprong (voor product uit derde landen).

Worden vanaf 31 januari 2024 alle fytosanitaire certificaten naar het VK digitaal afgegeven?
Hier kunnen geen garanties over gegeven worden door de NVWA, omdat dit afhankelijk is van het VK.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.