Kwaliteits-Controle-Bureau

Handelsnormen

Voor verse groenten en fruit die worden geïmporteerd in de EU, verhandeld worden in de EU of worden geëxporteerd naar een land buiten de EU (een zogenaamd derde land) gelden handelsnormen. Deze handelsnormen zijn vastgelegd in de EU-verordening 543/2011 en in de EU-verordening 1333/2011. Deze handelsnormen bestaan uit kwaliteitseisen en aanduidingsvoorschriften. Het KCB controleert op de naleving van deze handelsnormen. Bewerkte, verwerkte, gedroogde of gefermenteerde producten of producten bestemd voor industriële bewerking of diervoeding vallen niet onder de handelsnormen.

Voor 11 producten geldt een specifieke handelsnorm. Deze 11 producten zijn: aardbeien, appelen, citrusvruchten, kiwi, paprika, peren, perziken & nectarines, sla & (krul)andijvie, tafeldruiven, tomaten en groene bananen. Deze producten zijn aangifteplichtig voor kwaliteit bij import en export.

Voor de meeste overige groenten en fruit geldt de algemene handelsnorm. Van deze algemeen genormeerde producten is een deel aangifteplichtig voor kwaliteit bij import en export en een deel niet. De specifiek en algemeen genormeerde producten, die aangifteplichtig zijn voor kwaliteit bij import en export, zijn opgenomen in de lijst aangifteplichtige producten.

Tenslotte is er een groep producten waarvoor geen handelsnorm van toepassing is. Deze producten staan vermeld in het document producten zonder handelsnorm. Deze producten zijn die niet aangifteplichtig voor kwaliteit bij import en export. Hieronder vallen een aantal verse producten, zoals: kruiden, noten en wortel- en knolgewassen met een hoog zetmeelgehalte, als ook bewerkte, verwerkte, gedroogde of gefermenteerde producten of producten bestemd voor industriële bewerking of diervoeding.

NB. Door uitbreiding van de fytosanitaire aangifteplicht (in fases vanaf 14 december 2019) is het mogelijk dat producten die voor kwaliteit niet onder de aangifteplicht vallen wel fytosanitair aangifteplichtig zijn of worden.

Kijk hier voor informatie over aanduidingen.

EU-handelsnormen Interpretatie van de handelsnormen
Aardbeien Interpretatie aardbeien
Appelen Interpretatie appelen
Citrus Interpretatie citrus
Kiwi Interpretatie kiwi
Paprika Interpretatie paprika
Peren Interpretatie peren
Perziken en nectarines Interpretatie perziken en nectarines
Sla, (krul-)andijvie Interpretatie sla, (krul-)andijvie
Tafeldruiven Interpretatie tafeldruiven
Tomaten Interpretatie tomaten
Groene bananen - noodzakelijk bij import  
   
Algemene handelsnorm Interpretatie algemene handelsnorm
   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0543-20210101