Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Plantgezondheidsverordening Import

Deze vragen zijn voor het laatst bijgewerkt op 11 december 2023.

Bijschrijvingen op fytosanitair certificaat bij import

Wat is een bijschrijving op een fytosanitair certificaat?
Een bijschrijving (Engels: Additional Declaration) is een verklaring op het fytosanitaire certificaat die wordt vereist door de wetgeving van het bestemmingsland (in dit geval de EU). Een bijschrijving geeft specifieke, aanvullende informatie over de fytosanitaire conditie van de zending. Bijvoorbeeld dat het product is geteeld in een land of gebied of op een perceel dat vrij is bevonden van een bepaald quarantaine organisme.

Een beschrijving bestaat uit het nummer van de bijschrijving en de volledige tekst van de bijschrijving. Een verwijzing naar alleen een positie in de wetgeving volstaat niet. 

Naar welke wetgeving moet verwezen worden?
De wetgeving waarnaar verwezen moet worden, is meestal “Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072”. 

Er is echter aanvullende wetgeving van kracht waarnaar voor bepaalde producten verwezen moet worden. Controleer voor de juiste verwijzingen de registers van de NVWA op registers met bijschrijvingen per sector.

Welke artikelnummers voor bijschrijvingen moet ik gebruiken?
De artikelnummers zijn verwerkt in de registers met bijschrijvingen per sector op de website van de NVWA.

Importverboden

Voor welke plantengenera en plantsoorten geldt een geheel of gedeeltelijk importverbod?
Voor meer dan 35 plantgenera en –soorten waaronder de Albizia, Ficus carica, Malus en Prunus geldt een geheel of gedeeltelijk importverbod. De import van deze planten wordt gezien als een groot risico voor de teelt in Europa. Sommige planten vormen – vaak als mogelijk drager van een ziekte of plaag - een risico voor de teelt of het openbaar groen in Nederland, of andere delen van Europa.

Op de website van de NVWA vindt u de definitieve lijst en meer achtergrondinformatie over deze importverboden. 

Fytosanitaire certificaatplicht

Welke producten zijn fytosanitair certificaatplichtig bij import?
Alle sierteeltproducten, groenten en fruit en enkele noten (zie onderstaande tabel) zijn fytosanitair certificaatplichtig. Bij groenten en fruit geldt de fytosanitaire certificaatplicht alleen voor onbewerkt product; er geldt geen fytosanitaire certificaatplicht voor bewerkt product als de bewerking zodanig is dat fytosanitair risico uitgesloten is.

Zijn er uitzonderingen op de fytosanitaire certificaatplicht bij import?
Ja, er zijn 5 producten uitgezonderd. Deze producten kunnen zonder fytosanitair certificaat geïmporteerd worden.

Deze 5 producten zijn:

Product Omschrijving GN-code
Ananas Ananas comosus (L.) Merril Ex 0804 30 00
Kokosnoot Cocos nucifera L. Ex 0801 12 00, ex 0801 19 00
Doerian Durio zibethinus Murray Ex 0810 60 00
Banaan Musa L. Ex 0803 10 10, ex 0803 90 10
Dadel Phoenix dactylifera L. Ex 0804 10 00

 

Ik ben importeur. Wat betekent de fytosanitaire certificaatplicht voor mij?
Alle sierteeltproducten, groenten en fruit en enkele noten zijn fytosanitair certificaatplichtig. Dit betekent dat importzendingen die deze producten bevatten, voorzien moeten zijn van een correct en geldig fytosanitair certificaat. Bij groenten en fruit geldt de fytosanitaire certificaatplicht alleen voor onbewerkt product; er geldt geen fytosanitaire certificaatplicht voor bewerkt product als de bewerking zodanig is dat fytosanitair risico uitgesloten is.

Ik importeer voorverpakkingen (consumentenverpakkingen) met bewerkte groenten en fruit. Geldt de fytosanitaire certificaatplicht voor mij?
Bewerkte groenten en fruit zijn niet fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig bij import in de EU als de bewerking zodanig is dat fytosanitair risico uitgesloten is. Onder bewerkte producten kunnen bijvoorbeeld voorverpakkingen met gesneden stukjes fruit en wokpakketten met gesneden groenten vallen. Let op: Als in de voorverpakking ook een onbewerkt product zit, dan moet de zending wegens dit product wel voorzien zijn van een fytosanitair certificaat en is het ook inspectieplichtig. Voorbeelden hiervan zijn wokpakketten met een pepertje of mixverpakkingen fruit met bessen erin.

Moeten alle fytosanitair certificaatplichtige producten worden aangegeven in CLIENT Import?
Nee. Alleen de producten die zijn opgenomen in het Register Certificaat- en Inspectieplichtige producten bij import in de EU moeten worden aangegeven in CLIENT Import. De overige levende planten en plantendelen zijn wel certificaatplichtig, maar niet inspectieplichtig. 

Let op: Groente en fruit die niet vermeld zijn in het register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import zijn fytosanitair wel certificaatplichtig maar niet inspectieplichtig. Echter deze producten moeten voor kwaliteitscontrole wel aangegeven worden in CLIENT Import. 

Worden de producten die fytosanitair certificaatplichtig zijn gecontroleerd?
Ja. Steekproefsgewijs worden de geïmporteerde producten geïnspecteerd. 

Wat moet ik doen met de fytosanitaire certificaten van producten die niet vermeld zijn in het register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import?
Deze fytosanitaire certificaten vallen niet onder de documentcontrole. Dit betekent dat het fytosanitair certificaat niet opgestuurd hoeft te worden naar het KCB. U dient dit certificaat 3 jaar in uw eigen administratie te bewaren.

Registratie importbedrijven in nationaal bedrijvenregister

Wie moet geregistreerd worden in het nationaal bedrijvenregister?
Alle bedrijven die plantaardig materiaal importeren in de EU moeten geregistreerd zijn in het nationaal bedrijvenregister. Hieronder vallen onder andere importeurs van snijbloemen, potplanten, hout, teeltmateriaal, groenten en fruit.

Per KvK- en vestigingsnummercombinatie wordt een fytosanitair registratienummer toegekend door de NVWA. Bedrijven die meerdere vestigingen hebben, ontvangen dus meerdere fytosanitaire registratienummers.

U vindt hier meer informatie over registreren.

Moet mijn fytosanitair registratienummer op fytosanitaire certificaten vermeld worden?
Nee.

Vastlegging van gegevens van importzendingen

Waarom moet ik gegevens over importzendingen bijhouden?
Bedrijven die handelen in producten waarvoor een fytosanitair certificaatplicht geldt bij import, zijn wettelijk verplicht om de ingaande en uitgaande stromen van deze producten te registreren in hun administratie, om bij een uitbraak of besmetting tracering naar de bron mogelijk te maken.

Wie moet aan de administratieve verplichtingen voldoen?
Iedereen die handelt in producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden. Hieronder valt ook de import van eindproducten, zoals groenten, fruit en sierteeltproducten waarvoor een fytosanitair certificaatplicht geldt bij import.

Welke gegevens moet ik als importeur van plantaardig materiaal in mijn administratie vastleggen?
U administreert voor elke geïmporteerde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke toeleverancier het gaat en ook naar welke klant u het vervolgens stuurt. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn. De gegevens op een leveringsnota/afleverbon of factuur zijn voldoende.

Hoe lang moet ik deze administratie bewaren?
U moet deze administratie drie jaar bewaren.

Vooraanmelding import in IMSOC (TNT)

Waarom moeten importzendingen gemeld worden in IMSOC (TNT)?
Als gevolg van de Controleverordening en Plantgezondheidsverordening moet voor elke zending met fytosanitair certificaatplichtige producten die de EU binnenkomt een CHED-PP worden opgemaakt. Dit gebeurt via IMSOC (Traces New Technology, TNT).

CHED-PP staat voor Common Health Entry Document for Plant Products. Deel I van het CHED-PP is de beschrijving van de zending, met informatie die noodzakelijk is voor de onmiddellijke en volledige identificatie van de zending en de bestemming. In deel II van het CHED-PP vult de keuringsdienst de inspectiebeslissing over de zending in of eventueel een verlegging van de inspectie.

De Nederlandse naam voor CHED is Gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB).

In Nederland is dit geregeld door een koppeling te maken tussen CLIENT Import en IMSOC. Vanuit CLIENT Import wordt IMSOC met de benodigde informatie gevoed. Bedrijven blijven aangifte doen in CLIENT Import.

Import plantenpaspoortplichtige producten

Ik importeer plantmateriaal dat plantenpaspoortplichtig is. Wat is de werkwijze bij import?
Planten/plantmateriaal die plantenpaspoortplichtig zijn en voldoen aan de EU-eisen, worden na importinspectie door de KCB-inspecteur voorzien van één plantenpaspoort. 

Waar wordt het plantenpaspoort dat het KCB afgeeft, bevestigd?
Het plantenpaspoort dat het KCB afgeeft is een sticker. Deze plakt de inspecteur op de achterkant van een kopie van het fytosanitair certificaat. De aangever/importeur is vervolgens verantwoordelijk voor het fysiek aanbrengen van het plantenpaspoort op de zending.

Kan ik als importeur/aangever KCB-plantenpaspoortstickers op voorraad ontvangen?
Ja, bedrijven kunnen van het KCB plantenpaspoortenstickers op voorraad ontvangen om daarmee de afhandeling tijdens de importinspectie te versnellen. Neem voor het ontvangen van KCB-plantenpaspoorten op voorraad contact op met uw KCB-rayonkantoor.

Welke informatie kan ik als importeur/aangever bij plantenpaspoorten op voorraad alvast invullen voorafgaand aan de importinspectie?
Op het plantenpaspoort kunnen de onderdelen A en D op basis van de informatie op het fytosanitair certificaat door de aangever/importeur alvast ingevuld worden. Voor onderdeel B kan de aangever/importeur het fytosanitair registratienummer van de locatie waar de importinspectie plaatsvindt alvast invullen.
De KCB-inspecteur vult onderdeel C (traceringscode) in en stempelt het plantenpaspoort af.

Welke fytosanitair registratienummer wordt vermeld op het door het KCB afgegeven plantenpaspoort?
Op het plantenpaspoort dat de KCB-inspecteur na importinspectie afgeeft, wordt onder B het fytosanitair registratienummer geplaatst van de locatie waar de importinspectie is uitgevoerd. Dit hoeft niet de eigenaar van de zending te zijn.

Ik ben eigenaar van de importzending. Waarom wordt mijn fytosanitair registratienummer niet op het eerste plantenpaspoort geplaatst?
Op het eerste plantenpaspoort na importinspectie plaatst de KCB-inspecteur het fytosanitair registratienummer van de locatie waar de importinspectie is uitgevoerd. Dit is voor de KCB-inspecteur de enige referentie. Het eigendom van een zending is voor de KCB-inspecteur in de meeste gevallen onbekend.

Ik ontvang bij import een plantenpaspoort van het KCB voor mijn zending. Mag ik dit plantenpaspoort gebruiken om de zending verder te vervoeren?
Ja. Dit plantenpaspoort voldoet aan alle eisen en mag de zending begeleiden binnen de EU. De zending moet dan wel in zijn geheel bijeen blijven. Echter, het is mogelijk dat landen binnen de EU aanvullende of afwijkende eisen stellen aan het plantenpaspoort (bv. AWB-nummer onder C). Wanneer deze eisen gelden, moet u zelf het plantenpaspoort vervangen. Om het plantenpaspoort te vervangen, moet u een erkenning aanvragen bij het KCB. Meer informatie over de erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier.  

Ik ontvang bij import één plantenpaspoort van het KCB. Mag ik de zending met dit plantenpaspoort aan meerdere klanten afzetten?
Nee. Iedere zending moet voorzien zijn van een eigen plantenpaspoort. Wanneer u de zending na import in meerdere zendingen splitst, moet iedere deelzending worden voorzien van een eigen plantenpaspoort. Om het plantenpaspoort te mogen vervangen, moet u een erkenning aanvragen bij het KCB. Meer informatie over de erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier

Een importzending wordt in opdracht van een Nederlandse importeur direct vanaf de importlocatie van de aangever of logistiek dienstverlener vervoerd naar meerdere locaties binnen de EU. Wie moet erkend zijn om het plantenpaspoort te mogen vervangen?
Er zijn twee mogelijkheden:

  1. De aangever of logistiek dienstverlener is erkend om plantenpaspoorten te vervangen. De aangever of logistiek dienstverlener vervangt het eerste plantenpaspoort dat is afgegeven door het KCB na importinspectie in het gewenste aantal plantenpaspoorten en bevestigt deze op de deelzendingen. Op het plantenpaspoort staat onder B dan het fytosanitair registratienummer van de aangever. De aangever of logistiek dienstverlener heeft hiervoor een erkenning vervangen plantenpaspoorten ontvangen van het KCB. Meer informatie over de erkenning vervangen plantenpaspaspoorten vindt u hier.
  2. De importeur is erkend om plantenpaspoorten te vervangen. De importeur geeft het gewenste aantal plantenpaspoorten af. Op het plantenpaspoort staat onder B het fytosanitair registratienummer van de importeur vermeld. De importeur verstrekt deze plantenpaspoorten aan de aangever. De aangever bevestigt de plantenpaspoorten op de deelzendingen. Meer informatie over erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier.

Een importzending wordt in opdracht van een buiten Nederland gevestigde EU-importeur direct vanaf de importlocatie van de aangever vervoerd naar meerdere locaties binnen de EU. Wie moet erkend zijn om het plantenpaspoort te mogen vervangen?
In dit geval is er maar één mogelijkheid: De aangever of logistiek dienstverlener moet erkend zijn om plantenpaspoorten te vervangen. De aangever of logistiek dienstverlener vervangt het eerste plantenpaspoort dat is afgegeven na importinspectie in het gewenste aantal plantenpaspoorten en bevestigt deze op de deelzendingen. Op het plantenpaspoort staat onder B dan het fytosanitair registratienummer van de aangever. De aangever of logistiek dienstverlener heeft hiervoor een erkenning vervangen plantenpaspoorten ontvangen van het KCB. Meer informatie over de erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier.

Ik ben in Nederland erkend om plantenpaspoorten te vervangen. Mag ik plantenpaspoorten naar een ander EU-land versturen om daar op mijn zendingen te laten bevestigen?
Nee, dit is niet toegestaan. In dit geval moet de aangever in het andere EU-land erkend zijn om plantenpaspoorten af te geven of te vervangen.

Ik werk voor een Duits bedrijf dat in Duitsland erkend is om plantenpaspoorten af te geven. Mag dit bedrijf plantenpaspoorten naar mij in Nederland versturen zodat ik deze op de zendingen kan aanbrengen?
Nee, dit is niet toegestaan. In dit geval moet de Nederlandse vestiging of de aangever erkend zijn om plantenpaspoorten te mogen vervangen.

Mag ik bij importproduct al in het land van herkomst een plantenpaspoort (laten) bevestigen?
Nee. Bij import van plantenpaspoortplichtige producten zal het land buiten de EU een fytosanitair certificaat (FC) opstellen en meesturen. Bij import in de EU voert de keuringsdienst een controle op het FC en een importinspectie uit. Als het materiaal voldoet aan alle eisen voor de EU, dan kan de importeur over het materiaal beschikken. Vanaf dat moment mag een plantenpaspoort gebruikt worden. Het eerste plantenpaspoort wordt door de KCB-inspecteur verstrekt. Deze kunt u vervangen door meerdere plantenpaspoorten wanneer nodig. Om het plantenpaspoort te mogen vervangen, moet u een erkenning aanvragen bij het KCB. Meer informatie over de erkenning vervangen plantenpaspoorten vindt u hier.

Voor re-export heb ik een kopie conform van het fytosanitaire import certificaat nodig. Kan ik deze na importinspectie ontvangen van de inspecteur?
Ja. Op verzoek van de importeur/aangever geeft de KCB-inspecteur, naast het plantenpaspoort, een kopie conform van het fytosanitaire import certificaat af ten behoeve van re-export.

Verleggen van importinspecties

Hoe kan ik een importzending naar een andere lidstaat verleggen?
Een zendingen die via Nederland binnenkomt en verlegd wordt naar een andere lidstaat, moet aangemeld worden in CLIENT Import. Het is niet meer mogelijk een zending via een Europees Fytosanitair Vervoersdocument (Plant Health Movement Document, PHMD, Model 99) te verleggen.

Bij de aangifte in CLIENT Import is het van belang dat de gegevens van de importeur en de ladingbelanghebbende in de andere lidstaat correct worden vermeld. Dat wil zeggen: conform hun registraties in Traces New Technology (TNT). Via een koppeling tussen CLIENT Import en TNT wordt op basis van de CLIENT Import-aangifte een CHED-PP (Common Health Entry Document for Plant Products) opgesteld. Als de gegevens niet juist worden opgegeven, dan klopt het CHED-PP niet en kunnen de importeur en de overheidsinstantie in de andere lidstaat niet verder met de zending.

Hoe kan ik een importzending vanuit een andere lidstaat naar Nederland verleggen?
Wanneer een inspectie wordt verlegd naar Nederland, dan moet in de EU-lidstaat van binnenkomst de zending worden aangemeld door het aanmaken van een CHED-PP in Traces New Technology (TNT). In het CHED-PP moet de optie I.20 “for transfer to” worden geselecteerd in combinatie met het correcte Nederlandse inspectiepunt.

Vervolgens wordt in de lidstaat van binnenkomst de documentcontrole uitgevoerd. De resultaten hiervan worden door de fytosanitaire controledienst aan de buitengrens ingevuld op het CHED-PP.

Daarna doet u in Nederland aangifte in CLIENT Import. In de aangifte vermeldt u het CHED-PP nummer van de verlegging, als bescheidcode C085 per artikelregel. Valt uw aangifte op fysieke inspectie? Dan dient u bij de inspectie een CHED-PP plus kopie import FC aan de inspecteur aan te bieden. Valt uw aangifte vrij van fysieke inspectie? Stuur dan het CHED-PP plus kopie import FC naar Documentcontrole KCB te Zoetermeer.

Kan ik een CHED-PP uit een andere lidstaat koppelen aan mijn CLIENT-aangifte?
Voorlopig is het niet mogelijk om de CHED-PP elektronisch te koppelen aan de CLIENT-aangifte. U kunt wel het nummer van het CHED-PP vermelden in de CLIENT-aangifte. Dit kan onder bescheidcode C085.

Eisen voor transhipment en transit zendingen

Wat is transhipment?
Onder transhipment vallen de zendingen die vanuit een derde land aankomen in de EU en daar overgeladen worden op eenzelfde vervoermiddel. De zendingen gaan daarna door naar een punt van binnenkomst in de EU of een derde land. Bijvoorbeeld een container uit China die in Rotterdam aankomt met een containerschip en daar op een coaster wordt gezet die hem naar Antwerpen brengt. Of een zending bloemen uit Ecuador die op Schiphol landt en van daar weer verder vliegt naar Madrid.

Ik heb als importeur of logistieke dienstverlener te maken met transshipment zendingen. Wat is de werkwijze?
Voor transhipment zendingen die binnenkomen op een luchthaven geldt een transhipment periode van 3 dagen. Voor transhipment zendingen die binnenkomen in een haven geldt een transshipment periode van 30 dagen. Indien deze transhipment periode wordt overschreden, moet u de zending aangeven in CLIENT Import. Daarop volgt een documentcontrole en bij vermoeden van niet-naleving van de regels kan een fysieke controle aan de orde zijn.

Het doen van aangifte van transhipment zendingen in CLIENT Import is verplicht. Meer informatie vindt u hier op de website van de NVWA.

Wat is transit?
Transit is doorvoer door de EU van buitengrens naar buitengrens over het grondgebied van de Europese Unie. Bijvoorbeeld een zending die per boot aankomt in Rotterdam en die per vrachtwagen naar Wit-Rusland gaat.

Ik heb als importeur of logistieke dienstverlener te maken met transit zendingen. Wat is de werkwijze?
Transit zendingen moeten gemeld worden in CLIENT Import. Er worden steekproefgewijs inspecties op deze zendingen uitgevoerd. Het is dus mogelijk dat uw zending fysiek gecontroleerd moet worden. 

Indeling schadelijke organismen

Wat is en Quarantaine-organisme of Q-organisme? 
Een Quarantaine-organisme is een ziekte of plaag dat niet in de EU voorkomt, of daar zeer beperkt verspreid is. Het wordt ook wel aangeduid als Q-organisme of Q. Dit Q-organisme kan economische schade veroorzaken in de EU en daarom zijn EU-lidstaten wettelijk verplicht de introductie, vestiging of de verdere verspreiding van dit organisme tegen te gaan.
Het overzicht met de Europese Q-organismen is hier te vinden.

Wat is een prioriteitsorganisme?
Een kleine groep Q-organismen heeft de status van prioriteitsorganisme. De EU verwacht bij vestiging grote nadelige gevolgen, zoals:

• ernstig verminderde opbrengst van gewassen
• ernstige achteruitgang van de kwaliteit van gewassen
• onzekerheid in de voedselvoorziening
• toename in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
• verlies van biodiversiteit
• verdwijnen van belangrijke boomsoorten
• verlies van werkgelegenheid

EU-landen nemen extra maatregelen om vestiging van prioriteitsorganismen te voorkomen. Zo wordt onder meer ieder jaar onderzocht of het prioriteitsorganisme afwezig is. En er ligt voor ieder prioriteitsorganisme een gedetailleerd plan klaar voor het geval dat organisme aangetroffen wordt.

Wat is een organisme waarvoor een noodmaatregel geldt?
Een organisme waarvoor een noodmaatregel geldt, is nog niet in de officiële Verordening EU 2019/2072 vastgelegd. Toch heeft de EU wel alvast maatregelen ingesteld, omdat de kans op schade na introductie of verspreiding groot is.

Een noodmaatregel is tijdelijk. Binnen enkele jaren na het instellen van de noodmaatregel beoordeelt de EU of officiële regulering nodig is en wordt het organisme eventueel opgenomen in verordening EU 2019/2072. De noodmaatregel vervalt na de beoordeling, ongeacht of het organisme wordt opgenomen in de wetgeving.

Voorbeelden zijn: noodmaatregel ToBRFV (EU 2020/1191) en noodmaatregel Xylella fastidiosa (EU 2020/1201).

Wat is een Quarantainewaardig organisme?
Een klein aantal organismen heeft in Nederland de status quarantainewaardig. De EU heeft nog geen regels, maar Nederland vindt het risico op schade door deze organismen groot en wacht daarom niet op officiële regulering. Voor deze organismen gelden in Nederland dezelfde regels als voor quarantaine-organismen. Zo wordt voorkomen dat ze via Nederland de EU binnenkomen en zich vestigen. Soms nemen een of enkele andere EU-landen ook maatregelen tegen dezelfde organismen.

Een quarantainewaardige status is tijdelijk. Binnen enkele jaren na het instellen van zo'n status beoordeelt de EU of officiële regulering nodig is en wordt het organisme eventueel opgenomen in verordening EU 2019/2072. De quarantainewaardige status vervalt na de EU-beoordeling. 

Wat is een RNQP? 
Een RNQP (Regulated Non-Quarantine Pests) is een schadelijk organisme dat voorkomt in meerdere EU-landen en niet uitgeroeid hoeft te worden. Een RNQP verspreidt zich voornamelijk via planten bestemd voor opplant. Het doel van een RNQP-status is om economische schade in de productieketen van bepaalde teelten te voorkomen of te beperken. Regulated Non-Quarantine Pests heten in het Nederlands 'Gereguleerde niet-quarantaine organismen'.

Welke organisme hebben de RNQP-status? 
De RNQP-status geldt voor een organisme in combinatie met bepaalde plantensoorten of -geslachten die bestemd zijn om opgeplant te worden voor specifieke toepassingen. Het gaat soms ook om zaad, maar nooit om eindproducten als vruchten, snijbloemen en snijgroen.
Een overzicht van de RNQP’s vindt u in het Register RNQP’s op de website van de NVWA.

Ik importeer een partij waarin een Q-organisme of een RNQP blijkt te zitten. Wat gebeurt er?
Als bij de importinspectie een Q-organisme wordt gevonden of een RNQP-organisme boven de drempelwaarde voor dat gewas, dan mag uw zending de EU niet in. De inspecteur legt de partij/zending waarin het organisme is aangetroffen vast en neemt een monster van het organisme. Dit monster wordt naar het laboratorium van de NVWA verstuurd. Totdat de uitslag van de laboratoriumtoets bekend is, mag u niet over deze partij/zending beschikken. Wanneer het inderdaad om een Q-organisme of RNQP gaat, wordt er een maatregel uitgevaardigd. Hierover wordt u door de NVWA per brief geïnformeerd. Dat kan leiden tot de vernietiging van de partij/zending.
Soms heeft u echter de mogelijkheid om de zending te ‘behandelen’, bijvoorbeeld door die op te schonen. U moet uw zending daarna opnieuw laten inspecteren als u die wilt importeren. Is een behandeling niet mogelijk, of ziet u daarvan af, dan wordt de zending geweigerd voor import in de EU. 

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Stuur dan een bericht naar plantgezondheid@kcb.nl.