Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit

Bereid u voor op controles

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Op welk moment en onder welke voorwaarden is momenteel nog niet duidelijk. De EU-landen en de Britse regering hebben besloten tot uitstel van de Brexit-datum tot uiterlijk 31 oktober 2019. Of zoveel eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd. Na het vertrek van het VK uit de EU gaan andere eisen gelden bij de export of import van plantaardige producten (o.a. groenten, fruit, snijbloemen en potplanten) van en naar het VK. Welke eisen dat zijn, is deels nog onbekend. Om ook na het vertrek -met of zonder deal- van het VK uit de EU producten te kunnen importeren en exporteren van en naar het VK is het van belang om voorbereidingen te treffen.

Het VK als ‘derde land’

Door Brexit wordt het VK een zogeheten ‘derde land’. Hierdoor krijgt u als agro-ondernemer mogelijk te maken met strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Een situatie die vergelijkbaar is met de export naar andere landen buiten de EU. Doet u nu zaken met het VK en heeft u geen ervaring met zakendoen buiten de EU? Bereid u dan hierop voor en hou rekening met het scenario waarbij er geen overgangsfase komt en er na 31 oktober formaliteiten gelden en controles worden uitgevoerd.

Welke stappen kunt u al zetten?

De belangrijkste stappen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.  In de controleketen heeft u met verschillende partijen te maken. Als gevolg hiervan dient u zich bij verschillende instanties aan te melden en ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot diverse systemen. De onderstaande stappen kunt u gelijktijdig inzetten. Hou bij het doorlopen van de diverse stappen rekening met een doorlooptijd van enkele weken. Van groot belang is, dat alle registraties (NVWA, e-CertNL en keuringsdienst) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren.

Stap 1: Registreer u bij het KCB

Afhankelijk van de precieze uitkomst van Brexit gaat het KCB op enig moment controles uitvoeren voor de import en export van groenten, fruit, snijbloemen en potplanten van en naar het VK. Doet u voor het eerst zaken met het KCB? Registreer u dan hier bij het KCB.

Na uw inschrijving bij het KCB ontvangt u tevens een uniek fytosanitair registratienummer. Dit unieke fytosanitair registratienummer wordt uitgegeven door de NVWA. U ontvangt hiervan automatisch bericht. Het fytosanitair registratienummer is vanaf 14 december 2019 verplicht als gevolg van EU-regelgeving rondom plantgezondheid.

Stap 2: Bereid u voor op douaneprocedures

Als het VK de EU verlaat, gaan er andere douaneregels gelden voor dit gebied.
Wat betekent dit concreet? Na Brexit moet u aangifte doen als u goederen uit het VK invoert of als u goederen uitvoert naar het VK. Bereid u voor op douaneprocedures. Zorg ervoor dat u over een EORI-nummer beschikt, dat u aangifte kan doen in de systemen van de Douane en vraag een Registratie elektronisch berichtenverkeer aan als u zelf aangifte doet. Zie ook de Douane Brexit Toolkit.

Stap 3: Bent u exporteur? Verdiep u tijdig in het gebruik van e-CertNL

In veel gevallen zult u voor het binnen brengen van uw goederen in het Verenigd Koninkrijk en het uitklaren bij de douane certificaten nodig hebben. Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL. U heeft hiervoor toegang tot e-CertNL nodig. Op een certificaat staat exact wat u exporteert. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen.

Voor het online aanvragen van een exportcertificaat via e-CertNL moet u toegang krijgen tot e-CertNL via Mijn RVO. U dient zich te registreren bij RVO als relatie.

U heeft eHerkenning nodig om certificaten aan te kunnen vragen via het e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. U heeft een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.

Stap 4: Bent u importeur? Verdiep u tijdig in het gebruik van CLIENT-import

Zorg dat u toegang heeft tot CLIENT-import. Via dit systeem moeten alle importzendingen worden aangemeld en kunt u elektronisch een importkeuring aanvragen. Uw importzending wordt bij invoer in de EU geïnspecteerd door een keuringsdienst. De douane geeft de goederen pas vrij voor het handelsverkeer als deze inspectie is afgerond.  Die inspectie kan pas plaatsvinden nadat u een importkeuring heeft aangevraagd in Nederland. U regelt toegang tot CLIENT-import via de NVWA.

Importinspecties van fytosanitair inspectieplichtige producten worden alleen uitgevoerd op erkende inspectielocaties. Wilt u een erkenning van een inspectielocatie aanvragen? Dan kunt u deze hier indienen bij de NVWA.

Let op: uw Britse leverancier moet de zending laten certificeren. Certificeren houdt in dat bij de importzending voortaan speciale importdocumenten moeten zitten, zogeheten fytosanitaire certificaten. Die verplichting geldt voor bepaalde planten en plantaardige producten. Uw Britse exporteur vraagt deze certificaten aan bij de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk. In de certificaten staat hoe het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de importeisen van de EU. Lees hier meer over importeren naar de EU.

Het KCB houdt u op de hoogte

Het KCB volgt de ontwikkelingen in het kader van Brexit nauwgezet. Zodra meer details bekend zijn over gestelde eisen en benodigde controles, informeert het KCB u hierover via deze website. Mocht u in de tussentijd vragen hebben over fytosanitaire en kwaliteitseisen in relatie tot Brexit stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Meer informatie

Brexitloket: Wat is de stand van zaken?