Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit

Bereid u voor op fytosanitaire en kwaliteitsinspecties als gevolg Brexit
Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Het is voor (internationale) agro-ondernemers zaak om goed voorbereid te zijn. Het vertrek van de VK - met of zonder akkoord - uit de Europese Unie betekent dat mogelijk op korte termijn na dit vertrek nieuwe fytosanitaire en kwaliteitseisen gesteld gaan worden bij de export of import van groenten, fruit, snijbloemen en potplanten van en naar het VK.

Welke eisen er straks aan de import en export van plantaardige producten naar en vanuit de VK worden gesteld is nog onbekend. Om ook na 29 maart 2019 producten te kunnen importeren en exporteren van en naar het VK is het van belang om voorbereidingen in gang te zetten.

Het VK als ‘derde land’
Door de Brexit bestaat de kans dat het Verenigd Koninkrijk een zogeheten ‘derde land’ wordt. Hierdoor krijgt u als agro-ondernemer mogelijk al met ingang van 29 maart 2019 te maken met strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Een situatie die vergelijkbaar is voor de handel met andere landen buiten de EU. Doet u nu zaken met het VK en heeft u geen ervaring met zakendoen buiten de EU? Bereid u hier dan op voor en hou rekening met het scenario waarbij er geen overgangsfase komt.

Welke stappen kunt u al zetten?
U kunt zich nu al voorbereiden op fytosanitaire en kwaliteitsinspecties. De belangrijkste stappen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.  In de inspectieketen heeft u met verschillende partijen te maken. Als gevolg hiervan dient u zich bij verschillende instanties aan te melden en ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot diverse systemen. Hou bij het doorlopen van de diverse stappen rekening met een doorlooptijd van enkele weken.

Stap 1: Bereid u voor op douaneprocedures bij het zakendoen
Als het VK de EU verlaat, gaan er andere douaneregels gelden voor dit gebied.
Wat betekent dit concreet? Na de Brexit moet u aangifte doen als u goederen uit het VK invoert of als u goederen uitvoert naar het VK. Bereid u voor op douaneprocedures. Zorg ervoor dat u over een EORI-nummer beschikt, dat u aangifte kan doen in de systemen van de Douane en vraag een Registratie elektronisch berichtenverkeer aan als u zelf aangifte doet. Zie ook de Douane Brexit Toolkit.

Stap 2: Registreer u bij het KCB
Het KCB verricht kwaliteits- en fytosanitaire controles voor de import en export en de interne markt. Doet u voor het eerst zaken met het KCB? Registreer u dan hier bij het KCB.

Na uw inschrijving bij het KCB ontvangt u tevens een uniek fytosanitair registratienummer. Dit unieke fytosanitair registratienummer wordt uitgegeven door de NVWA. U ontvangt hiervan automatisch bericht. Het fytosanitair registratienummer is vanaf 14 december 2019 verplicht als gevolg van EU-regelgeving rondom plantgezondheid.

Stap 3: Bent u exporteur? Verdiep u tijdig in het gebruik van e-CertNL
Voor het kunnen exporteren naar het VK heeft u toegang tot e-CertNL nodig. Met dit elektronisch systeem kunt u een fytosanitair exportcertificaat aanvragen. Dit fytosanitair certificaat is verplicht bij export naar een derde land. Het zal in veel gevallen nodig zijn om uw goederen in het Verenigd Koninkrijk binnen te brengen. Op een fytosanitair certificaat staat exact wat u exporteert: een omschrijving van de producten, het gewicht, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de importeisen die het derde land stelt. Voor welke producten u precies een fytosanitair certificaat of controlecertificaat nodig heeft voor export naar het Verenigd Koninkrijk is nog niet duidelijk.

Voor het online aanvragen van een exportcertificaat via e-CertNL moet u toegang krijgen via Mijn RVO. U dient zich te registreren bij RVO als relatie om gebruik te kunnen maken van e-CertNL.

U heeft eHerkenning nodig om elektronisch een fytosanitair exportcertificaat aan te kunnen vragen via het e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. U heeft een inlogmiddel nodig van minimaal niveau betrouwbaarheidsniveau 2+.

In maart 2019 organiseert het KCB één of meerdere opleidingssessies voor het gebruik van e-CertNL.U kunt uw interesse voor deelname hieraan bij uw inschrijving bij het KCB op het registratieformulier aangeven. Een uitnodiging volgt.

Stap 4: Bent u importeur? Verdiep u tijdig in het gebruik van CLIENT-import
Zorg dat u toegang heeft tot CLIENT-import. Met dit systeem kunt elektronisch een Importkeuring aanvragen. Uw importzending wordt bij invoer in de EU geïnspecteerd door een keuringsdienst. De douane geeft de goederen pas vrij voor het handelsverkeer als deze inspectie is afgerond.  Die inspectie kan pas plaatsvinden nadat u een importkeuring heeft aangevraagd in Nederland. U regelt toegang tot CLIENT-import via de NVWA.
Importinspecties van fytosanitaire producten worden alleen uitgevoerd op erkende inspectielocaties. Wilt u een erkenning van een inspectielocatie indienen? Dan kunt u deze hier indienen bij de NVWA.

Let op: uw Britse leverancier moet de zending laten certificeren. Certificeren houdt in dat bij de importzending voortaan speciale importdocumenten moeten zitten, zogeheten fytosanitaire certificaten. Die verplichting geldt voor bepaalde planten en plantaardige producten. Uw Britse exporteur vraagt deze certificaten aan bij de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk. In de certificaten staat hoe het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de importeisen van de EU.

Het KCB houdt u op de hoogte
Het KCB volgt de ontwikkelingen in het kader van de Brexit nauwgezet. Zodra meer details bekend zijn over onder andere de uitwerking van de fytosanitaire en kwaliteitseisen, informeert het KCB u hierover o.a. via deze website. Mocht u in de tussentijd vragen hebben over fytosanitaire en kwaliteitseisen in relatie tot de Brexit stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Meer informatie
Nieuwsbericht ministerie LNV ‘Voorkom verrassingen door de Brexit’.
Lees het artikel ‘NVWA: wacht niet af!’ op de website van VNO-NCW.
Bekijk hoe andere agro-ondernemers zich voorbereiden op de Brexit (YouTube).