Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit

Verplichte documenten en controles

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. Het VK en de EU hebben in december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Met het akkoord gelden nieuwe regels voor het zakendoen met het VK. Zo komen er bijvoorbeeld controles en meer administratieve handelingen aan de grens tussen het VK en de EU. Vanaf 1 januari 2021 gelden andere eisen bij de export en import van plantaardige producten (o.a. groenten, fruit, snijbloemen en potplanten) naar en van het VK.

Het VK als ‘derde land’

Het VK is vanaf 1 januari 2021 een zogeheten ‘derde land’. Hierdoor krijgt u als agro-ondernemer te maken met strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Een situatie die vergelijkbaar is met de export naar andere landen buiten de EU.

Welke stappen moet u zetten?

Als gevolg van de nieuwe handelsrelatie tussen de EU en het VK is het zakendoen drastisch gewijzigd. Exporteert u plantaardige producten naar het VK dan krijgt u te maken met fytosanitaire importeisen van het VK en aangifteprocedures. Hiernaast geldt als gevolg van Brexit vanaf 1 april 2021 een aangifteplicht voor de kwaliteitscontrole groenten en fruit (G&F) bij export naar het VK. Ook bij import van producten uit het VK in de EU geldt vaak een fytosanitaire certificaatplicht en aangifteplicht.

Veel zaken kunt u digitaal afhandelen, maar daarvoor moet u bij een aantal instanties in de controleketen bekend zijn en is toegang tot diverse overheidssystemen noodzakelijk. De belangrijkste stappen hebben wij hier voor u op een rij gezet. Deze stappen kunt u gelijktijdig inzetten. De diverse stappen hebben een doorlooptijd van enkele weken. Van groot belang is, dat alle registraties (NVWA, e-CertNL en keuringsdienst) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren.

Gefaseerde introductie Importregels: Border Operating Model (BOM)

Het VK heeft een  Border Operating Model (BOM) opgesteld, waarin is vastgelegd hoe de Britse overheid in fases de nieuwe importregels introduceert.

 • Fase 1: 1 januari 2021
  Volgens het BOM is certificering van ‘hoog risico’ plantaardige goederen, zoals bomen en potplanten, al sinds 1 januari 2021 verplicht.
 • Fase 2: eind 2023*
  Voor 'laag risico' plantaardige producten zoals snijbloemen, groenten en fruit is vanaf eind 2023 (exacte datum volgt) een fytosanitair certificaat verplicht. Dit was eerder 1 juli 2022.
 • Fase 3: eind 2023*
  Start controle Britse douane. Vanaf eind 2023 (exacte datum volgt) kunnen transporten van ‘hoog risico’ plantaardige producten alleen nog het VK in via specifieke Britse havens met een BCP. Dit was eerder 1 juli 2022.

  * Op 5 april heeft het VK het concept Border Target Operating Model (TOM) gepresenteerd waarin de grenscontroles en eisen voor onder andere planten en plantaardige producten worden beschreven. Momenteel bekijkt het KCB samen met het ministerie van LNV en de NVWA hoe de voorstellen van de Britse overheid moeten worden geïnterpreteerd en wat de gevolgen van de aangekondigde importregels en voorgestelde invoerdata zijn voor het KCB en de exporteurs van plantaardige producten, zoals snijbloemen, groenten en fruit.

  Het concept TOM vindt u hier. De voorgestelde werkwijze in dit concept wordt nu door het VK met verschillende stakeholders besproken. Hier staat vanaf 5 april een periode van zes weken voor. Hierna volgt een definitieve versie. Het kan zijn dat in het definitieve TOM nog wijzigingen of verduidelijkingen worden opgenomen. Zodra het definitieve TOM is gepubliceerd wordt de informatie over Brexit, waaronder de vraag en antwoorden, geactualiseerd.

  Voor transporten van 'laag-risico' plantaardige producten zoals snijbloemen en groenten en fruit geldt de controleplicht aan de grens volgt een nieuwe datum eind 2023. Ook deze goederen kunnen het VK dan alleen in via specifieke Britse havens. Die deadline was eerder vastgesteld op 1 juli 2022.

  Welke havens over een controlepost beschikken voor welke transporten wordt rond de invoeringsdata bekendgemaakt op de website van de Britse overheid GOV.UK en de NVWA-website.Transporten worden dan 2 keer gecontroleerd, aan EU- én VK-kant van de grens.

Het KCB houdt u op de hoogte

Het KCB volgt de ontwikkelingen als gevolg van Brexit nauwgezet. Zodra nieuwe details bekend zijn informeert het KCB u hierover via deze website. Mocht u in de tussentijd vragen hebben over fytosanitaire en kwaliteitseisen in relatie tot Brexit stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Meer informatie

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, maar aan verandering onderhevig. Actuele informatie vindt u ook op Zakendoen met het VK als land buiten de EU en op GOV.UK, de website van de overheid van het VK.

Deze pagina is bijgewerkt op 22 mei 2022