Kwaliteits-Controle-Bureau

Invullen fytosanitair certificaat

Opmaak door e-CertNL

Bij het gebruik van e-CertNL worden de fytosanitaire certificaten door e-CertNL opgemaakt. Deze fytosanitaire certificaten worden na afloop van de inspectie gewaarmerkt door de inspectie van de NVWA met een handtekening en een waarmerkstempel.

Zelf opmaken o.a. tijdens een noodprocedure e-CertNL

U kunt voorafgaand aan de inspectie het fytosanitair certificaat invullen met behulp van het sjabloon op de website van de NVWA. Daarnaast is er ook een excel sjabloon en een voorbeeld van een juist ingevuld fytosanitair certificaat beschikbaar. Op de website van de NVWA is alle informatie over de uitgifte en het gebruik van het fytosanitaire certificaat te vinden. Na afloop van de inspectie wordt het fytosanitair certificaat gewaarmerkt door de inspecteur van de NVWA met een handtekening en waarmerkstempel.

Aanvragen replacement fytosanitair certificaat

Indien u een replacement fytosanitair certificaat wilt aanvragen, moet hiervoor een schriftelijk en ondertekend verzoek worden ingediend op een van de rayonkantoren via het aanvraagformulier replacement fytosanitair certificaat.

Invullen normcontrolecertificaat voor verse groenten en fruit

Bij export moet voor bepaalde groenten en fruit door het KCB een normcontrolecertificaat worden afgegeven. Dit document is noodzakelijk om de producten bij de douane vrij te maken voor export naar een land buiten de EU. Deze verplichting volgt uit EU verordening 543/2011. Onder Formulieren & Documenten vindt u een invulinstructie voor het invullen van het normcontrolecertificaat en een overzicht van de producten waarvoor een normcontrolecertificaat verplicht is.