Kwaliteits-Controle-Bureau

Voorraadregister e-CertNL

Vanaf 1 januari 2021 hebben exporteurs van potplanten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) de mogelijkheid zich aan te melden voor de pilot ‘NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL’ en de bijbehorende applicatie voorraadregister sierteelt in e-CertNL. Bij export naar het VK krijgt u vanaf 1 januari 2021 te maken met het aanvragen van fytosanitaire certificaten en exportinspecties. Zie verdere informatie hierover via deze link naar de NVWA-website.

De certificaat- en inspectieplicht hebben gevolgen voor de logistieke processen binnen uw bedrijf. Het voordeel van het voorraadregister is dat de fytosanitaire exportinspectie VK op de gereedstaande voorraad kan plaatsvinden. De goedgekeurde voorraad kan dan dezelfde dag of later (afhankelijk van de geldigheidsduur) gebruikt en verdeeld worden over meerdere fytosanitaire certificaten/zendingen met bestemming VK. Dit geeft de mogelijkheid om de fytosanitaire inspecties voor het VK beter af te stemmen op uw interne logistieke processen. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan dit helpen bij een efficiëntere afhandeling en een betere doorstroming van exportzendingen naar het VK.

Pilot
De voorwaarden aan de NVWA-erkenning gebruik voorraadregister en de applicatie voorraadregister sierteelt in e-CertNL zijn nieuw. Daarom wordt gestart met een pilot, waarbij door bedrijven en keuringsdiensten ervaring kan worden opgedaan met de nieuwe systematiek. De aanvraag tot deelname aan de NVWA-erkenning en de erkenning zullen in eerste instantie onder voorbehoud zijn, en de erkenning beperkt zich in de pilot tot de export van potplanten naar VK.

Voorwaarden deelname pilot
Wanneer voorraadkeuringen goed in uw logistiek (zouden) passen, adviseren wij u om kennis te nemen van de erkenningsregeling voorraadkeuringen van de NVWA en desgewenst uw bedrijfsvoering aan de gestelde voorwaarden aan te passen. Met name de unieke identificeerbaarheid van partijen is hierbij van belang. De voorwaarden voor de NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL vindt u hier.

De aanvragen voor voorraadkeuringen worden gedaan in een nieuwe e-CertNL applicatie.Dit kan handmatig of via het uploaden van een eigen CSV-bestand. U vindt hier een korte handleiding om, indien gewenst, een start te maken met het bouwen van uw eigen CSV-bestand. Onder Formulieren & Documenten vindt u ook een voorbeeld van een CSV-bestand. Wanneer u werkt met een berichtenboekkoppeling naar e-CertNL, dan is het voor uw bedrijfssituatie mogelijk wenselijk om software-aanpassingen door te voeren voor koppeling met de applicatie voorraadregister sierteelt. Hiervoor kunt u contact opnemen met Floricode.

Aanmelden
Voor de pilot kunt u zich aanmelden door het registratieformulier volledig in te vullen. De aanmelding voor locaties van handelsbedrijven/ exporteur en logistieke dienstverleners vindt plaats via het KCB. Voor teeltlocaties/ kwekerijen sierteelt moet aanmelding via Naktuinbouw plaatsvinden. Nadat uw aanmelding is verwerkt, wordt u verder geïnformeerd over de erkenning onder voorbehoud. U kunt daarna gebruik maken van het voorraadregister sierteelt in e-CertNL. Pas wanneer de systeemcontrole door het KCB heeft plaatsgevonden (zie voorwaarden in NVWA-erkenning) en het traceringssysteem van uw bedrijf voldoet aan de gestelde eisen, wordt uw bedrijf definitief erkend.

Kosten
Aan deelname aan de NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL zijn kosten verbonden (zie NVWA-erkenning hoofdstuk 6). De tarieven voor de aanmelding en de uitvoering van de (jaarlijkse) systeemcontrole zijn in ontwikkeling. Het KCB brengt deze tarieven achteraf bij u in rekening.
Vergelijkbaar met de reguliere exportinspecties worden de kosten voor de inspectie-aanvragen in het voorraadregister e-CertNL direct in rekening gebracht bij de aanvrager van de betreffende voorraadinspectie. Per inspectiebezoek gelden een startarief, een minutentarief en aanvullend de verplichte toeslag voor gebruik e-CertNL.. U vindt hier de tarieven van het KCB.

Vragen
Vragen over de pilot of over de erkenningsvoorwaarden kunt u stellen via brexit@kcb.nl. Heeft u vragen over e-CertNL kijk dan hier.