Kwaliteits-Controle-Bureau

Gebruik voorraadregister e-CertNL bij export naar het VK

Bij export naar het VK hebben exporteurs de mogelijkheid bij het aanvragen van de fytosanitaire inspecties gebruik te maken van het voorraadregister e-CertNL. Hiermee kunnen partijen in voorraad geïnspecteerd worden en daarna in meerdere zendingen geëxporteerd worden naar het VK. Dit kan logistieke problemen voorkomen. U dient er wel rekening mee te houden dat de implementatie hiervan de nodige voorbereidingen en aanpassingen van uw bedrijf vraagt, bijvoorbeeld qua ICT en logistiek.

Start gebruik voorraadregister e-CertNL voor export VK

Vanaf 1 januari 2021 hebben exporteurs VK de mogelijkheid om gebruik te maken van het voorraadregister e-CertNl bij de export van potplanten naar het VK. Voor alle potplanten eist het VK een fytosanitair certificaat (FC). Hiermee wordt verklaard dat de zending voldoet aan de fytosanitaire eisen van het VK. Voor afgifte van dit FC moeten alle zendingen potplanten fysiek geïnspecteerd worden, volgens de eisen genoemd in de NVWA landeneis export sierteelt VK. Vaak gaat het om meerdere zendingen per dag (verschillende ontvangers, eindbestemmingen in VK), waarin potplanten zitten die afkomstig zijn uit dezelfde bronpartij. Door gebruik te maken van het voorraadregister kunnen deze bronpartijen in een keer geïnspecteerd worden en heeft u eerder duidelijkheid of deze voldoen aan de fytosanitaire eisen van het VK. Door dit, zowel ICT-technisch als logistiek goed in te regelen binnen uw bedrijfsvoering kan dit u de nodige voordelen opleveren.

Vanaf 31 januari 2024 zijn ook aantal snijbloemen inspectieplichtig voor VK

Op 29 augustus heeft het VK het definitief Border Target Operating Model (TOM) gepresenteerd waarin de grenscontroles en eisen voor onder andere planten en plantaardige producten worden beschreven. Als gevolg van het TOM geldt er voor de volgende vijf 'medium risico' producten van snijbloemen van Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus, Gypsophila en Solidago vanaf 31 januari 2024 een fytosanitair certificaat- en inspectieplicht. Hierdoor zal ook hier het aantal fytosanitaire inspecties toenemen met de bijbehorende gevolgen voor uw logistieke processen. Hiervoor bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het voorraadregister e-CertNL. Dus ga na of het voorraadregister voor uw bedrijf een oplossing kan bieden om de uitbreiding van het aantal fytosanitaire inspecties goed te laten verlopen. En meldt u op tijd aan.

Voordelen gebruik voorraadregister

Door gebruik te maken van het voorraadregister e-CertNLkunnen identieke partijen vanuit de voorraad in een keer fytosanitair geïnspecteerd worden. De goedgekeurde partijen kunnen direct verdeeld worden over de verschillende exportzendingen of later (afhankelijk van de fytosanitaire geldigheidsduur van het product) gebruikt worden voor export VK. Een exporteur kan er ook voor kiezen identieke partijen al te verdelen over de verschillende exportzendingen, mits aantoonbaar en traceerbaarbaar is, dat afzonderlijke exportpartijen van   een unieke voorraadpartij afkomstig zijn.

Het gebruik van het voorraadregister kan zorgen voor een efficiëntere afhandeling en een betere doorstroming van exportzendingen naar het VK, die beter past en aansluit binnen uw  bedrijfssituatie en logistieke processen export VK.

Fytosanitaire inspecties kunnen eerder plaatsvinden, waardoor er geen problemen meer ontstaan bij producten die nog verpakt moeten worden. Dit vergemakkelijkt de inspectie en geeft u vooraf duidelijkheid dat producten voor export VK zijn goedgekeurd. Ook bij afkeuringen kunnen hiermee problemen worden voorkomen, en mogelijk nog worden gewijzigd. Dit in tegenstelling tot afkeuringen vlak voor het moment van export.

Voorwaarden voor deelname aan NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL

Om gebruik te kunnen maken van (de voordelen van) het voorraadregister moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL. Ieder voorraadpartij moet een uniek referentienummer hebben en traceerbaar zijn in uw administratie en naar de partij. Zie voorwaarden in NVWA-erkenning gebruik voorraadregister eCertNL.

Aanmelden voor deelname aan NVWA erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL

U kunt zich aanmelden voor deelname aan het voorraadregister e-CertNL door dit registratieformulier volledig in te vullen. De aanmelding voor locaties van handelsbedrijven/exporteur en logistieke dienstverleners en teeltlocaties/kwekerijen van snijbloemen vindt plaats via het KCB. Voor teeltlocaties/ kwekerijen potplanten moet aanmelding via Naktuinbouw plaatsvinden.

Nadat het KCB uw aanmelding heeft verwerkt, zal er een systeemcontrole worden ingepland. Pas wanneer de systeemcontrole door het KCB heeft plaatsgevonden (zie voorwaarden in NVWA-erkenning) en het traceringssysteem van uw bedrijf voldoet aan de gestelde eisen, wordt uw bedrijf definitief erkend. U kunt daarna gebruik maken van het voorraadregister in e-CertNL.

Toegang en aanvragen in voorraadregister E-certNL

Zodra de systeemcontrole is afgerond en vastgesteld is dat uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden, krijgt u toegang tot de betreffende voorraadapplicatie in e-CertNL. ia deze applicatie moet u de voorraadinspecties aanvragen. Dit kan handmatig of via het uploaden van een eigen CSV-bestand. Werken met een CSV-bestand zal met name wenselijk zijn bij complexere zendingen met veel verschillende producten. U vindt hier een korte handleiding om, indien gewenst, een start te maken met het bouwen van uw eigen CSV-bestand. Onder Formulieren & Documenten vindt u ook een voorbeeld van een CSV-bestand. Wanneer u werkt met een berichtenboekkoppeling naar e-CertNL, dan is het voor uw bedrijfssituatie mogelijk wenselijk om software-aanpassingen door te voeren voor koppeling met de applicatie voorraadregister. Hiervoor kunt u contact opnemen met Floricode.

Kosten deelname aan en gebruik voorraadregister

Aan deelname aan de NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL zijn kosten verbonden (zie NVWA-erkenning hoofdstuk 6). De kosten voor de aanmelding en de uitvoering van de (jaarlijkse) systeemcontrole worden achteraf door het KCB bij u in rekening gebracht. Vergelijkbaar met de reguliere exportinspecties worden de kosten voor de inspectie-aanvragen in het voorraadregister e-CertNL direct in rekening gebracht bij de aanvrager van de betreffende voorraadinspectie. Per inspectiebezoek gelden een startarief, een minutentarief en aanvullend de verplichte toeslag voor gebruik e-CertNL. U vindt hier de tarieven van het KCB.

Vragen

Vragen over de aanmelding en de erkenningsvoorwaarden kunt u stellen via brexit@kcb.nl. Heeft u vragen over e-CertNL kijk dan hier.

Deze pagina is bijgewerkt op 20 december 2023