Kwaliteits-Controle-Bureau

Documentcontrole fytosanitair bij Import

Bij een importzending uit een land buiten de EU, een zogenaamd derde land, worden de fytosanitaire documenten altijd gecontroleerd en ingenomen. Dit kan - afhankelijk van de situatie - op twee manieren gebeuren:

  1. Tijdens de fysieke inspectie.
  2. Als de zending is vrijgevallen in CLIENT Import en geen fysieke inspectie plaatsvindt, stuurt de aangever het fytosanitair certificaat, inclusief de totaallijst van alle verzonden fytosanitaire certificaten, binnen twee werkdagen naar het hoofdkantoor van het KCB.

Stuur het fytosanitair certificaat naar:

KCB
T.a.v. Documentencontrole
Postbus 420
2700 AK  ZOETERMEER

Indien het bedrijf een ‘kopie conform’ nodig heeft, kan het fytosanitaire certificaat aan de balie van het rayonkantoor worden afgegeven of bij een op de inspectielocatie aanwezig zijnde KCB inspecteur worden verkregen.

Voor de afgifte ‘kopie conform’ is verplicht dat de statusmelding van de zending uit CLIENT Import wordt overgelegd.

Op elk ingeleverd fytosanitair certificaat moet het CLIENT nummer worden vermeld, dan wel achter elk fytosanitair certificaat moet de statusmelding vanuit CLIENT worden bevestigd.