Kwaliteits-Controle-Bureau

Afgifte digitale en elektronische fytosanitaire certificaten voor export VK

De NVWA en het Verenigd Koninkrijk hebben afgelopen jaar testen uitgevoerd en geanalyseerd om het uitwisselen van elektronische fytosanitaire certificaten tussen deze landen mogelijk te maken. Vanaf 31 januari 2024 wordt voortaan bij export van snijbloemen en potplanten naar het VK gebruik gemaakt van elektronische certificaten. Daarnaast zullen vanaf 31 januari 2024 gedurende een tijdelijke overgangsperiode ook digitale fytosanitaire certificaten worden verstrekt en naar het VK worden verstuurd.

Hieronder hebben wij voor u een aantal wetenswaardigheden over het gebruik van de elektronische certificaten op een rij gezet.

Voor en tijdens inspectie:

  • Het door e-CertNL tijdens de aanvraag aangemaakte digitale fytosanitair certificaat (FC) bestaat uit een pdf-document, met daarin het volledige certificaat, dus inclusief lijnen, vakken, gegevens en qr-code. Download dit bestand vanaf de documenten-pagina van e-CertNL en bewaar het goed.
  • Wanneer u bij een inspectie een afdruk van het digitale FC overlegt aan de inspecteur, kan de inspectie bespoedigd worden.
  • U kunt op twee manieren zien dat e-CertNL een elektronisch FC aanmaakt: 1) Tijdens de afgifte van de documenten wordt dit enkele seconden op het scherm van e-CertNL getoond, en 2) In het digitale FC wordt tekst opgenomen dat alleen een digitale FC is aangemaakt.

Na inspectie:

  • U biedt de afdruk van het digitale FC aan de inspecteur aan zodat deze kan worden gewaarmerkt. Mocht u het certificaat op een later moment willen laten waarmerken, dan dient u hiervoor in e-CertNL een waarmerkverzoek op locatienummer 15390 in te dienen, zodat het waarmerken op afstand kan plaatsvinden. Kan u deze locatie in e-CertNL niet selecteren? Dien dan eerst een verzoek in bij het rayonkantoor om de locatie aan uw kvk nummer te koppelen.
  • Na waarmerking door het KCB wordt het digitale FC van een digitale handtekening voorzien en ontvangt u dit ondertekende FC per e-mail. Het digitale ondertekende en het elektronische FC worden allebei op de achtergrond verstuurd naar een voor het VK toegankelijke elektronische postbus.
  • Er wordt dus geen document met een nat stempel meer afgegeven!
  • Indien het KCB tijdens een noodprocedure e-CertNL niet kan waarmerken en u hebt wel een afgedrukt digitaal FC beschikbaar, kan deze afdruk door het KCB worden voorzien van een natte stempel en handtekening. Nadat de noodprocedure is opgelost, zal het KCB alsnog het FC elektronisch waarmerken.

Meer informatie

Meer informatie over de elektronische uitwisseling van elektronische fytosanitaire certificaten vindt u in deze nieuwsbrief van de NVWA. Kijk hier voor veelgestelde vragen en antwoorden van de NVWA over het elektronische certificeren.

Meer informatie over de verplichte kenmerken voor het versturen van een e-FC vindt u hier.

Heeft u na het lezen van de informatie verstrekt door de NVWA nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar onze helpdesk; helpdesk@kcb.nl

Deze pagina is bijgewerkt op 31 januari 2024