Kwaliteits-Controle-Bureau

Klachten en Bezwaren

Het KCB doet er alles aan om de kwaliteit van de dienstverlening en servicelevels hoog te houden. Het kan echter voorkomen dat u het niet eens bent met een beslissing of dat u een klacht heeft. Wij horen dit graag van u, zodat wij actie kunnen ondernemen. Er zijn drie mogelijkheden:

Herinspectie

Als u het niet eens bent met een inspectiebeslissing van het KCB kunt u een aanvraag voor een herinspectie indienen. Er zijn twee soorten inspecties, waarvoor een herinspectie kan worden aangevraagd: a. een inspectiebeslissing, die voortvloeit uit een fytosanitaire inspectie en b. een inspectiebeslissing, die voortvloeit uit een inspectie van de kwaliteit van groenten en fruit. Of het KCB daadwerkelijk een herinspectie kan uitvoeren, hangt af van een aantal voorwaarden. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, is de ingediende aanvraag niet ontvankelijk en wordt de herinspectie niet uitgevoerd. Lees meer.

Bezwaar

U kunt een bezwaarschrift indienen bij het KCB wanneer u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van het KCB. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken in te dienen. Indien u deze termijn overschrijdt, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet meer in behandeling wordt genomen en het genomen besluit in stand blijft. Lees meer.

Klacht

Indien u van mening bent, dat het KCB u niet correct heeft behandeld, kunt u een klacht indienen. Het KCB kent daarvoor een klachtenprocedure. Lees meer.