Kwaliteits-Controle-Bureau

Stappen voor nieuwe klanten KCB

Doet u voor het eerst zaken met het KCB? Veel zaken kunt u digitaal afhandelen, maar daarvoor moet u bij een aantal instanties in de controleketen bekend zijn en is toegang tot diverse overheidssystemen noodzakelijk. De belangrijkste stappen hebben wij voor u op een rij gezet. Deze stappen kunt u gelijktijdig inzetten. De diverse stappen hebben een doorlooptijd van enkele weken. Van groot belang is, dat alle registraties (NVWA, e-CertNL en keuringsdienst) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren.

Stap 1: Registreer u bij het KCB

Doet u voor het eerst zaken met het KCB? Registreer u dan hier bij het KCB. Na uw inschrijving bij het KCB ontvangt u een uniek fytosanitair registratienummer. Dit unieke fytosanitair registratienummer is verplicht als gevolg van EU-regelgeving rondom plantgezondheid en wordt uitgegeven door de NVWA. U ontvangt hiervan automatisch bericht.

Stap 2: Douaneprocedures

U moet douaneaangifte doen als u goederen invoert of als u goederen uitvoert . U vindt hier meer informatie over de douaneprocedures. Zorg ervoor dat u over een EORI-nummer beschikt, dat u aangifte kunt doen in de systemen van de Douane en vraag een Registratie elektronisch berichtenverkeer aan als u zelf aangifte doet.

Stap 3: Bent u exporteur? U moet gebruik maken van e-CertNL

Voor het binnen brengen van uw goederen in anderen landen en voor het uitklaren bij de douane heeft u certificaten nodig. In sommige gevallen is ook een inspectie noodzakelijk. Het aanvragen van certificaten en inspecties verloopt online via e-CertNL.  Om aanvragen te kunnen doen moet u alle onderstaande stappen doorlopen:

  • Toegang tot e-CertNL kunt u aanvragen via Mijn RVO. U dient zich te registreren bij RVO als relatie.
  • U heeft eHerkenning nodig om certificaten aan te kunnen vragen via het e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. U heeft een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.
  • Vervolgens moet u met het systeem leren werken. U vindt  hier praktische informatie over het werken met e-CertNL.
  • Om aanvragen voor certificaten en inspecties te kunnen doen, moet door het KCB een inspectielocatie aan uw e-CertNL-account gekoppeld worden. Het formulier om een dergelijke koppeling aan te vragen vindt u hier.

Stap 4: Bent u importeur? Verdiep u in het gebruik van CLIENT-import

Controle van importzendingen vindt in principe plaats aan de buitengrens van de EU, in de lidstaat van eerste binnenkomst. In die EU-lidstaat moet aangifte worden gedaan.

Is Nederland de lidstaat van binnenkomst? Zorg dat u toegang heeft tot CLIENT-import. Via dit systeem moeten alle importzendingen worden aangemeld en kunt u elektronisch een importkeuring aanvragen. Uw importzending wordt bij invoer in de EU geïnspecteerd door een keuringsdienst. De douane geeft de goederen pas vrij voor het handelsverkeer als deze inspectie is afgerond.  Die inspectie kan pas plaatsvinden nadat u een importkeuring heeft aangevraagd in Nederland. U regelt toegang tot CLIENT-import via de NVWA.

Importinspecties van fytosanitair inspectieplichtige producten worden alleen uitgevoerd op erkende inspectielocaties. Wilt u een erkenning van een inspectielocatie aanvragen? Dan kunt u deze hier indienen bij de NVWA.

Let op: uw leverancier moet de zending laten certificeren. Certificeren houdt in dat bij de importzending voortaan speciale importdocumenten moeten zitten, zogeheten fytosanitaire certificaten. Die verplichting geldt voor bepaalde planten en plantaardige producten. Uw exporteur vraagt deze certificaten aan bij de bevoegde autoriteiten in het betreffende land. In de certificaten staat hoe het betreffende land voldoet aan de importeisen van de EU. Lees hier meer over importeren in de EU.

Komt uw product binnen via een andere EU-lidstaat? Dan moet in die EU-lidstaat aangifte worden gedaan. U moet dus een aangever/expediteur vinden die dat daar voor u kan verzorgen.

Indien de importzending fytosanitair wordt vrijgegeven in de lidstaat van binnenkomst, dan kunt u de goederen in Nederland direct inklaren bij de douane. Let op: in geval van import van groenten en fruit kan nog een kwaliteitscontrole verplicht zijn. Indien u geen bewijs van kwaliteitscontrole in de lidstaat van binnenkomst heeft, moet in Nederland alsnog aangifte worden gedaan in CLIENT Import. Meer informatie daarover vindt u hier.

Indien aan de buitengrens van de EU-lidstaat van binnenkomst alleen een documentcontrole heeft plaatsgevonden en de importzending wordt verlegd naar Nederland, dan moet altijd nog aangifte worden gedaan in CLIENT Import. Zorg daarom dat u toegang heeft tot dit systeem. U regelt toegang tot CLIENT-import via de NVWA. In de aangifte kan worden vermeld welke controles al zijn uitgevoerd aan de buitengrens.