Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord uitbreiding exportcontrole diverse producten

Deze vragen zijn in april 2022 voor het laatst geactualiseerd.

Vanaf wanneer geldt de uitbreiding exportcontrole op bewerkte diverse producten?
Het KCB voert in opdracht van de NVWA sinds 1 oktober 2021 ook inspecties uitvoeren op producten waarvoor eerder  nog geen inspectieplicht geldt.

Voor welke producten gaat deze uitbreiding gelden?
De volledige lijst van producten waarvoor de uitbreiding van controles geldt is door de NVWA gepubliceerd .

Wij vragen alle fytosanitaire certificaten altijd pas aan na verlading van onze zending in zeecontainers. Klopt het dat dit door de uitbreiding van de exportcontroles niet meer mogelijk is? Dit vraagt om grote aanpassingen voor onze organisatie.
Het klopt dat deze controle een aanpassing van uw huidige werkwijze zal vragen. Fytosanitaire certificaten moeten namelijk worden aangevraagd en afgegeven voor verzending.

Kan de exportcontrole ook plaatsvinden op de monsters die wij standaard achterhouden?         
Een monster achterhouden is niet voldoende. Zoals in het bericht van de NVWA vermeld gaat het hier om een overeenkomstcontrole, dit betekent dat het KCB controleert of de informatie op het fytosanitair certificaat overeenkomt met de klaarstaande zending. Dit wordt ook wel de identiteitscontrole genoemd.

Hoe weet ik of een door mij aangemelde zending is geselecteerd voor inspectie?
In dit geval ontvangt u vanuit e-CertNL een e-mail bericht. Is uw zending geselecteerd? Via e-CertNL kunt u vervolgens de benodigde inspectie aanvragen.

Hoe lang duurt het na aanmelding in e-CertNL voordat ik bericht ontvang of mijn zending steekproefsgewijs wordt geselecteerd voor inspectie? 
Dit bericht ontvangt u direct na het aanmelden in e-CertNL.

Ik heb op basis van de e-mail vanuit e-CertNL de benodigde inspectie aangevraagd. Binnen welke termijn komt het KCB de door mij aangevraagde inspectie uitvoeren?
U kunt het servicelevel dat het KCB hanteert hier vinden.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
U vindt hier de bedrijfstijden van het KCB.

Hoe lang duurt een exportinspectie?
Een inspectie duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten per zending. Heeft u voor meerdere zendingen certificaten aangevraagd, dan moet dus per zending/certificaat rekening houden met deze inspectieduur.

Ik heb geen ruimte om de volledige zending klaar te zetten. Kan ook een deel van de zending geïnspecteerd worden?
Nee, zoals in berichtgeving van de NVWA vermeld gaat het hier om een overeenkomstcontrole, dit betekent dat het KCB controleert of de informatie op het fytosanitair certificaat overeenkomt met de klaarstaande zending. Dit wordt ook wel de identiteitscontrole genoemd.

Hoe moet een zending klaar staan voor exportinspectie?
Exportinspectie vindt plaats per zending waarvoor een certificaat is aangevraagd. De producten in de zending moeten herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn van andere zendingen en het productieproces. Zendingen moeten identificeerbaar zijn en als eenheid bij elkaar blijven tot de controle is afgerond.

Wat is een overeenkomstcontrole?
Dit betekent dat wij controleren of de informatie op het fytosanitair certificaat overeenkomt met de klaarstaande zending. Dit wordt ook wel de identiteitscontrole genoemd.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de uitbreiding van exportcontrole diverse producten Stuur dan een bericht naar afdeling P&C, p&c@kcb.nl