Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn op 27 september 2023 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

EU-Plantenpaspoort

Welke producten zijn plantenpaspoortplichtig in de EU?
Een overzicht van planten en plantaardige producten die EU-plantenpaspoortplichtig zijn vindt u hier.

Is een EU-plantenpaspoort nodig voor handel met het VK?
In principe is een EU-plantenpaspoort voor handel binnen de EU. Wanneer u deze planten exporteert naar het VK  moeten de planten voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Ga hier na welke eisen er gelden voor uw product. Het fytosanitair certificaat moet aangevraagd worden via e-CertNL. Er is geen plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een EU-plantenpaspoort wel verplicht.

Ik verkoop planten/plantmateriaal via internet aan de consument/eindgebruiker in de VK. Welke gevolgen heeft de Brexit voor mij?
Wanneer u deze planten verzendt naar een consument/eindgebruiker in de VK, moet het product voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Ga hier na welke eisen er gelden voor uw product. Het fytosanitair certificaat moet aangevraagd worden via e-CertNL. Er is geen EU-plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een EU-plantenpaspoort wel verplicht.

Ik lever planten of plantaardige producten aan afnemers in het VK die onder een beschermde gebiedenregeling vallen. Wat verandert er voor mij na Brexit?
Het EU-Plantpaspoort met de beschermde gebieden-aanduiding geldt alleen voor handel binnen de EU. Leveringen van dit plantaardig materiaal aan een afnemer in het VK moet zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. Het fytosanitair certificaat moet aangevraagd worden via e-CertNL. Er is geen EU-plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een EU-plantenpaspoort wel verplicht. Het EU-plantenpaspoort met de beschermde gebieden-code wordt in een aantal gevallen gebruikt als onderbouwing voor het afgeven van de bijschrijving op het fytosanitair certificaat. Zie de landeneis VK voor Sierteelt.

Noord-Ierland behoort fytosanitair gezien nog wel tot de EU en blijft als geschermd gebied binnen de EU bestaan. Raadpleeg hiervoor het ‘Register eisen en coderingen voor beschermde gebieden’.

Het VK heeft een eigen UK-plantenpaspoortsysteem. Mag ik in Nederland al een UK-plantenpaspoort aanbrengen?
Nee, in principe mag dat niet. Meer informatie vindt u hier. De factsheet van het VK over het UK-plantenpaspoort vindt u hier.
 
Wie mag straks UK-plantenpaspoorten aanbrengen?
Het UK-plantenpaspoort mag alleen worden gebruikt door bedrijven die in het VK gevestigd zijn en hiervoor van de autoriteiten in het VK toestemming hebben.

Moet ik bij export naar het VK het EU-plantenpaspoort van de producten verwijderen?
EU-plantenpaspoorten die aangebracht zijn op producten die vanuit de EU naar het VK worden verstuurd, hebben in het VK geen officiële status meer. U bent niet verplicht om de EU-plantenpaspoorten te verwijderen.

Is voor de export van Bemisia waardplanten naar het VK het plantenpaspoort PZ BEMITA van toepassing?
Voor pot- en kamerplanten van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander is bij export naar het VK geen plantenpaspoort PZ BEMITA nodig. Wel zijn een exportinspectie en een fytosanitair certificaat vereist.

Echter, voor teeltmateriaal van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander stelt het VK als eis dat de plaats van productie elke drie weken vrij moet zijn bevonden van Bemisia. Dit houdt in dat voor teeltmateriaal van deze producten aan de eisen van het plantenpaspoort PZ BEMITA moet worden voldaan. Zie ook register beschermde gebieden eisen en coderingen.  Daarnaast zal er altijd een exportinspectie moeten plaatsvinden. Voor teeltmateriaal uit andere EU-lidstaten geldt dat middels een pre-exportcertificaat uit die EU-lidstaat moet worden aangetoond dat het product aan de eisen voldoet.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.