Kwaliteits-Controle-Bureau

Kwaliteitsinspecties

Groenten en fruit die worden geimporteerd in de Europese Unie (EU) moeten voldoen aan de kwaliteitsvoorschiften van de EU. Deze eisen zijn opgenomen Verordening EU nr. 543/2011 en Verordening EU nr. 1333/2011. (Per 1-1-2025 Verordening EU nr. 2023/2429 en Verordening EU nr. 2023/2430.)

Om te controleren of de te importeren groenten en fruit aan de EU-voorschriften voldoen, voert het KCB controles uit. In totaal zijn 87 producten controleplichtig voor kwaliteit bij import. Deze producten moeten worden aangegeven via CLIENT Import.

De relevante wetgeving m.b.t. handelsnormen vindt u op de pagina: handelsnormen (de rechter kolom RELEVANTE LINKS) op deze pagina vindt u tevens de lijst met de aangifteplichtige G&F bij Import en Export (de rechter kolom FORMULIEREN & DOCUMENTEN)

Handelsnormen

Voor 11 producten geldt een specifieke handelsnorm: aardbeien, appelen, citrusvruchten, kiwi, paprika, peren, perziken & nectarines, sla & (krul)andijvie, tafeldruiven, tomaat en groene bananen. Voor overige verse en onbewerkte groenten en fruit geldt een algemene handelsnorm.

Door het KCB zijn interpretaties van de handelsnormen opgesteld om de eisen van de betreffende handelsnorm te verduidelijken. Deze staan in de tabel handelsnormen en interpretaties.

Vrijgave

Wanneer het product aan de handelsnormen voldoet en ook aan de fytosanitaire eisen is voldaan volgt vrijgave van de zending. De importeur ontvangt dan een vrijgavebewijs, een zogenaamde P2-code, waarmee de zending bij de douane ingeklaard kan worden of de importeur ontvangt een gewaarmerkt controlecertificaat.

Afkeuring

Indien het product niet aan de handelsnormen voldoet volgt een afkeuring. Een zending wordt pas vrijgegeven voor het vrije handelsverkeer in de EU wanneer een correctie heeft plaatsgevonden en de partij conform de handelsnormen gemaakt is.